[Helgelendingen] Bane NOR bygger nytt signalsystem på hele jernbanenettet frem til 2034. Det skal gi flere tog i rute og på sikt økt kapasitet for de reisende. Planen var å ta i bruk signalsystemet på to strekninger i år; først Nordlandsbanen mellom Grong og Bodø i oktober, og deretter Gjøvikbanen mellom Roa og Gjøvik en måned etterpå.

Nå har den globale forsyningskrisen som har oppstått i kjølvannet av pandemien og krigen i Ukraina, også fått konsekvenser for jernbanen og innføringen av ERTMS på det norske jernbanenettet.

– Nå har vi utfordringer med tilgangen til elektroniske komponenter, kabler og braketter som skal installeres i togene. Vi har derfor valgt å utsette åpningen til flere tog er klare. Det er viktigere at Nordlandsbanen har et godt togtilbud enn at vi holder på opprinnelig dato om å ta i bruk det nye signalsystemet i høst, sier Sverre Kjenne, konserndirektør for Drift og teknologi i Bane NOR.

Det jobbes nå for å legge en ny plan innen oktober i år for når ERTMS kan tas i bruk på Nordlandsbanen.

Over 400 tog må bygges om

Frem mot 2034 skal over 400 passasjertog, godstog og arbeidstog bygges om til ERTMS-standard. I ombyggingsperioden vil togselskapene ha færre tog tilgjengelig enn normalt. Dette er krevende for togselskapene, som har begrenset med togsett. Bane NOR jobber tett sammen med leverandøren og Jernbanedirektoratet for å minimere ulempene for togselskapene, godstrafikken og passasjerene.

– Når vi nå har en forsyningskrise i verden på toppen av denne krevende ombyggingsperioden, har vi landet på at det ikke lenger er hensiktsmessig å holde på åpningstidspunktet for Nordlandsbanen. Gjøvikbanen er på mange måter enklere enn Nordlandsbanen; det er færre typer tog som skal bygges om og det går ikke godstog på strekningen. I tillegg ser det ut til at tilgangen til deler er bedre for den togtypen som benyttes på Gjøvikbanen, sier Kjenne.

Svært krevende prosjekt

Innføringen av ERTMS er en stor og komplisert jobb. Sammen med leverandørene Siemens, Thales og Alstom skal Bane NOR levere nye løsninger innenfor infrastruktur og IKT som skal virke sammen. I tillegg skal over 6000 ansatte i jernbanen læres opp i de nye systemene.

– Prosjektet er komplekst, og vi har sammen med leverandørene våre håndtert utfordringer løpende. Når vi nå ser at vi ikke får delene som trengs til togene blir vi likevel dessverre nødt til å utsette åpningen av Nordlandsbanen, forteller Sverre Kjenne.

Har kommet langt

Selv om signalsystemet på Nordlandsbanen tas i bruk noe senere enn planlagt, fortsetter arbeidet med montering av utstyr og testing for fullt.

– Vi har ingen tid å miste, og vil holde fullt trykk på oppgavene fremover. Så snart et tilstrekkelig antall kjøretøy er bygd om tar vi i bruk ERTMS på strekningen, forsikrer Kjenne.