Det er i en pressemelding fra fylkeskommunen det fremgår at Nordlandsbuss har vunnet anbudet for drift av rutene på ytre Helgeland. Nordlandsbuss er nå innstilt som vinner av de neste 10 års bussdrift, noe som betyr at Nordlandsbuss, som også i dag drifter rutene, skal drifte rutene ut mars 2033.

Det var tre selskaper som leverte anbud, Boreal buss, Triangle bus As og Nordlandsbuss.

– Nordlandsbuss tilfredsstiller kravene, og leverte tilbud på nær seks og ni millioner kroner lavere enn de to andre. Nødvendigvis er det lavest pris som slår ut når alle andre krav ellers er oppfylt. Vi vil levere mest mulig samferdsel for de midlene vi har tilgjengelig for kollektivtransport i Nordland, uttaler fylkesråd for transport og infrastruktur, Monika Sande.

Alt av bussmateriell vil nå få nye krav, der det settes krav til nullutslippsløsninger. Som en følge vil alle bussene være elektriske, og dette skal være innfaset senest tre år etter kontraktsstart.

– Unntaket fra dette kravet er innleid materiell under 8 seter samt taxi, uttaler Sande, og viser videre til at overgangen til nullutslipp må ses i et større og helhetlig perspektiv.

– Det kan gjerne argumenteres med at man ikke redder kloden med de få kilometerne som kjøres ute på øyene våre langs Nordlandskysten. Men gjennom at vi stiller disse kravene, er vi med på å føre utviklingen over i grønn retning for klima og miljø. Et ansvar som Nordland fylkesting har vedtatt at også Nordland skal ta.