I en gjennomgang gjort av Nettavisen.Økonomi viser de ferskeste NAV-tallene at det blir stadig flere uføretrygdede i Norge – og det er enorme sprik mellom kommunene.

Det voldsomme spriket blir spesielt tydelig hvis vi sammenligner topp-kommunen og bunnkommunen. I den mest uføretrygdede kommunen, Ballangen, er hele 1 av 4 innbyggere på uføretrygd. I den minst uføretrygdede, Hemsedal, er det 1 av 20.

339.200 uføre

I Norge er det totalt 339.200 mottagere av uføretrygd. Bare det siste året har det blitt 13.400 nye. Hele 1 av 10 nordmenn er helt uføre, og kan dermed ikke arbeide. Dette kommer i tillegg til pensjonister, sosialhjelpsmottagere og andre som er utenfor arbeidslivet.

Trykk på faktaboksene lengre ned i saken for å se om din kommune er på NAV-toppen eller NAV-bunnen.

Ifølge statistikken er det Aust-Agder og Østfold som er fylkene med størst andel uføre. NAV-toppen er imidlertid sterkt overrepresentert i Nord-Norge, hvor det er flest kommuner med høy andel uføre.

10 på NAV-toppen

Kommune og uføreandel

 1. Ballanger 23,0 %
 2. Våler (Hedmark) 21,5 %
 3. Dyrøy 20,4 %
 4. Iveland 20,0 %
 5. Eidskog 19,5 %
 6. Bindal 19,5 %
 7. Åsnes 19,1 %
 8. Beiarn 18,7 %
 9. Søndre Land 18,7 %
 10. Gjerstad 18,7 %

«Trygdefelle»

At det er Østfold, Nord-Norge og Aust-Agder som kommer spesielt dårlig ut overrasker ikke forfatter og kommentator Jon Hustad.

– Nordland og Østfold er bakevje rent demografisk. Flink ungdom flytter fra disse områdene. Med dårlige skoleresultater ser man at begge fylkene har havna i ei trygdefelle, sier han til Nettavisen.Økonomi.

VIL KUTTE: Jon Hustad er forfatter og kommentator. Han har skrevet mye om uføretrygd og den norske velferdsstaten. Han mener eneste vei er å kutte i uføretrygden for å få ned andelen. Foto: Alexander Winger (Mediehuset Nettavisen)

Hustad har skrevet bøker og artikler om den norske velferdsstaten, og har markert seg som svært kritisk til offentlig pengebruk.

Han mener det er et stort problem at hundretusenvis av nordmenn står utenfor arbeidslivet. Medisinen han foreskriver er å kutte ytelsene.

– Store deler av Stortinget tror nok de gjør folk en tjeneste ved å gi folk høy trygd. Hvis du gir høyere trygd blir det mindre ulikhet. Det er ingen land i hele verden utenom Norge, som er villig til å gi så mye trygd til de med minst lønnspotensiale, sier Hustad.

Bærum og Asker i trygdebunnen

I motsatt ende av skalaen finner vi kommunene hvor det er færrest uføretrygdede. Den desidert mest arbeidsføre kommunen er Hemsedal, etterfulgt av Bærum og Oslo.

10 på NAV-bunnen

De ti minst uføretrygdede kommunene i Norge

 • Hemsedal 4,8 %
 • Bærum 5,3 %
 • Oslo 5,5 %
 • Asker 5,6 %
 • Sogndal 5,6 %
 • Ås 5,9 %
 • Sola 5,9 %
 • Bykle 6,0 %
 • Oppegård 6,4 %
 • Gjesdal 6,5 %

Hustad forklarer denne forskjellen mellom by og bygd med at det er veldig dyrt å bo i disse områdene. Han mener det er rimeligere for en del å være ufør og bo billig på bygda, fremfor å flytte til byen og få seg ufaglært jobb.

– Jeg ser denne utviklingen i min egen hjembygd – det er folk som er veldig preget av å leve på uføretrygd. Hvis du arver eller får tak i deg en bolig som koster veldig lite, er det klart at det er langt mer attraktivt enn å jobbe ufaglært et dyrt sted som Asker eller Bærum, sier Hustad.

Selv om Hustad gjerne skulle sett uføretrygden kuttet, er det først og fremst tilgangen han vil strupe, altså sykepengeordningen.

– For min del må gjerne dem som har uføretrygd i dag beholde den. Vi må heller kutte sykepengene for å redusere tilgangen. Når du først er kommet på uføretrygd er det nærmest umulig å komme ut av ordningen, sier Hustad.

– Premisset ditt er at mange på uføretrygd kan egentlig jobbe. Hvor stor andel er det?

– Det er vanskelig å si. Men sykemeldingsutvalget oppnevnt av Jens Stoltenberg påsto at hvis du kutter sykepengene med 20 prosent, ville sykefraværet gå ned med tilsvarende. Det vil redusere tilgangen, sier Hustad.

2019: 350.000 uføre

Ifølge NAVs prognoser vil det i løpet av 2019 bli flere enn 350.000 uføretrygdede i Norge. Det er spesielt utviklingen blant yngre uføre som bekymrer ekspertene.

Det er en overvekt av kvinner som mottar uføretrygd. Totalt er det 197.000 kvinner, og 141.000 menn som lever av uføretrygd.

I NAVs statistikk ser vi at fylkene som troner øverst på trygdetoppen er Østfold og Aust-Agder. I bunnen er det Oslo og Akershus.

Norges mest uføre fylker

 

FylkeAndel uføretrygdet
Østfold14,7 %
Aust-Agder14,0 %
Hedmark13,6 %
Telemark13,3 %
Nordland13,1 %
Vest-Agder12,6 %
Vestfold12,5 %
Oppland12,4 %
Finnmark11,1 %
Trøndelag10,6 %
Troms10,6 %
Møre og Romsdal9,5 %
Buskerud9,4 %
Rogaland8,6 %
Hordaland8,4 %
Sogn og Fjordane8,4 %
Akershus7,2 %
Oslo5,6 %