Nordlandssykehuset HF høyner beredskapen til gult nivå ved det somatiske og det psykiatriske sykehuset i Bodø. Sykehusene i Lofoten og Vesterålen opprettholder grønt beredskapsnivå.

Dette skriver Nordlandssykehuset i en pressemelding fredag.

Årsaken til at sykehuset går over til gult beredskapsnivå, er en økning i covid-relaterte innleggelser som følge av smittesituasjonen i Bodø og Salten.

Sykehuset har beredskapsplaner som beskriver hvordan en økning i antall pasienter skal håndteres, både med hensyn til personell og nedtak av planlagt aktivitet. Sykehusene iverksetter nå en delvis opptrapping i tråd med planverket.