Gå til sidens hovedinnhold

Gir 2,1 millioner til blålysprosjekt

Artikkelen er over 3 år gammel

- Dette burde vi vel egentlig gjort før valget, spøker fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap)

[Avisa Nordland] Fylkesrådet i Nordland kom med en gavepakke til Samlok Nord i Bodø, som også tar telefonen når man ringer nødetatene fra Rana. De sponser nemlig deres nye prosjekt «Fra Samlok til samvirke» med 2,1 millioner kroner.

– Nordland fylkeskommune mener det er viktig å ta Samlok et hakk videre. Bygge stein på stein der vi allerede er gode, bli enda bedre og tiltrekke oss enda flere miljø, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap)og erkjenner med humor:

– Dette burde vi vel egentlig kommet med før valget.

  • Samlok Nord samler operasjonssentralene til politiet, brannvesenet og akuttmedisinsk nødsentral.
  • Samlok Nord ble åpnet av justisminister Per-Willy Amundsen 6. juni i år.

Prosjektet som Samlok har bedt om penger til, er todelt. Men millionene fra fylkesrådet skal i hovedsak gå til å finansiere en treårig prosjektstilling, som skal operere i grensesnittet mellom kommune og stat. 

– Vi er svært takknemlig for at fylkeskommunen setter dette på dagsorden slik at vi får en dedikert person som bare skal jobbe med samvirke og utvikling av tjenesten Samlok, beskriver brannsjef Per Gunnar Pedersen.

Og utdyper:

– Denne personen skal få oss til å jobbe bedre sammen. I tillegg vil en viktig oppgave bli utvikling av felles prosedyrer, kompetanseprogram og felles lederutvikling. Samt deling av de erfaringene vi gjør oss med andre.

I tillegg blir følgeforskning et nøkkelord. Og Samlok har allerede vært i dialog med forskermiljøer både i Bodø og i Tromsø.

Harald Stordahl, klinikksjef for Prehospital klinikk i Nordlandssykehuset sier AMK-sentralen har mange blikk rettet mot seg.

– Vi flyttet en velfungerende tjeneste ut av sykehuset. Nå trenger vi «facts» som kan fortelle at dette har gevinst for pasientene, sier han.

Arne Hammer, som er leder for politiets operative tjenester i Nordland, tror ikke noe av dette ville vært mulig uten en dedikert ressurs.

– Vi jobber i et stort spenn, fra politikk til publikums opplevelse av tjenestene vi yter. Vi slites i alle retninger og trenger en person som kan holde oss sammen. Det går ikke an å drive utviklingsarbeid på toppen av de oppgavene hver enkelt etat allerede har. Derfor er vi svært takknemlige og ydmyke over dette støtten.

 

Bodø-ordfører Ida Pinnerød er glad for at fylkeskommunen ser fordelene en utvikling av Samlok vil gi.

– Jeg er glad for at fylkeskommunen støtter opp dette prosjektet, tross de mange andre oppgavene de har, sier hun.

I tillegg skal Samlok jobbe med å få innpass i nasjonale innovasjonsprosjekter som for eksempel mottak av nødmeldinger fra døve. Og om nye nasjonale funksjoner og oppgaver på området kan legges til Nordland.

I saken til fylkesrådet heter det:

«Nødmeldingssentralene i Bodø ble samlokalisert 31. mai 2017, og samlokaliseringen av nødmeldingssentralene skal bidra til å forbedre samvirke mellom nødetatene. I den forbindelsen ønsker vi å iverksette et treårig regionalt prosjekt som skal arbeide med en målbar konseptutvikling av Samlok-Nord. Prosjektet forventes å bidra til økt verdiskapning og flere arbeidsplasser, styrke fag- og kompetansemiljøet og styrke posisjonen til nødmeldingssentralene i et strategisk nasjonalt beredskapsperspektiv.»

Og prosjektet som er støttet er beskrevet slik:

«Målsettingen med dette delprosjektet er å dokumentere effekter og gevinster ved samlokaliseringen i Bodø. Det skal både utrede og implementere lokale løsninger for en utviklingsstige «Fra samlokalisering til samvirke» innenfor overordnede myndigheters rammer. Videre skal prosjektet måle og dokumentere utviklinger i prosjektperioden. Lokalt er det etablert ei arbeidsgruppe som skal arbeide med å definere tiltak som skal implementeres på nødmeldingssentralene for å sikre gevinster av samlokaliseringen. Arbeidsgruppen skal beskrive tiltak som må gjennomføres og iverksettes for å sikre god samhandling mellom nødmeldingssentralene. I forlengelse av arbeidsgruppens rapport vil samlokaliseringsløsningen i Bodø egne seg for å implementere og evaluere tiltakene som arbeidsgruppen har definert.»

Og videre:

«Følgeforskning vil være et sentralt element i dette prosjektet, og her vil det være naturlig å innlede et samarbeid med lokale og regionale aktører som blant annet Nord universitet, Nordlandsforskning og Nordlandssykehuset. Funnene som avdekkes som følge av dette vil gjøres tilgjengelig og overførbart til andre samlokaliseringsprosjekter. Kunnskap om tiltak som hemmer og fremmer samvirke, hvilke tiltak som bidrar til at samlokalisering når de definerte effektmålene vil ha høy verdi i den fortsatte og langsiktige utviklingen av nødmeldingstjenestene i Norge.»

Kommentarer til denne saken