Nesten halvparten av de ansatte i tjenesten ved Nordlandssykehuset er sykmeldt: – Vi er kjent med at det har vært en del uro