Drøftet mistillitsforslag mot sykehussjefen: – Jeg vet at det har vært snakket om

Etter det Avisa Nordland kjenner til skal det ha blitt vurdert å stille mistillitsforslag mot direktør Paul Martin Strand på grunn av byggesprekken ved Nordlandssykehuset. Styrelederen bekrefter at det var "snakk om" et forslag.