Nordlandssykehuset har et for høyt forbruk av antibiotika – vil iverksette flere tiltak

Må få bruken ned: Direktør ved Nordlandssykehuset Paul Martin Strand vil få antibiotikabrue ned. Foto: Tom Melby

Må få bruken ned: Direktør ved Nordlandssykehuset Paul Martin Strand vil få antibiotikabrue ned. Foto: Tom Melby

Artikkelen er over 2 år gammel

Nordlandssykehuset har som mål å kutte bruken av bredspektret antibiotika med 30 prosent

DEL

Avisa Nordland: I en sak som fremmes for styret i Nordlandssykehuset neste uke, går det fram at Nordlandssykehuset per i dag har et for høyt forbruk av bredspektrede antibiotika, spesielt i Bodø.

Det er Helse Nord RHF som i en internrevisjon har sett på om sykehusene har kontroll på at antibiotikabruken er rasjonell og i samsvar med gjeldende retningslinjer, samt kommet med anbefalinger for hvordan sykehus med høy bruk kan redusere denne.

I revisjonen påpekes det at det ved Nordlandssykehuset er det svakheter i den løpende oppfølgingen av antibiotikabruk som kan medføre risiko for unødvendig bruk av bredspektret antibiotika.

RHF-et anbefaler dermed sykehuset om å iverksette flere tiltak for å redusere bruken.

Direktør Paul Martin Strand beskriver revisjonen som interessant, og vil iverksette flere tiltak i kjølvannet av funnene.

«For å redusere bruken og nå de målene som er satt for reduksjon i bruk av bredspektrede antibiotika, må anbefalingene foreslått i internrevisjonen iverksettes. Alle ledernivå må involveres i det kontinuerlige arbeid, det må sikres god nok kompetanse hos leger og det må skapes gode rutiner for å sikre korrekt foreskriving av antibiotika og evaluering av antibiotikabehandling innen 48–72 timer etter oppstart», skriver han til styret.

Nordlandssykehuset har en ambisjon om å redusere bruken av bredspektrede antibiotika med minst 30 prosent i perioden 2012–20.

Målet om reduksjon er i henhold til Oppdragsdokumentet 2017 på 10 prosent for bruk av bredspektret antibiotika sammenlignet med 2012, er et mål alle foretakene har innfridd per 2. tertial 2017.

Artikkeltags