33 prosent av befolkningen oppgir at noen i husstanden er forkjølet og/eller mistenker koronasmitte, men bare 27 prosent sier de er bekymret for å bli smittet.

Dette kommer fram i Norsk koronamonitor fra Opinion for februar. I målingen oppgir to av tre spurte at de tror antall nye tilfeller av koronasmitte vil øke. 15 prosent av de spurte tror den vil synke, mens 18 prosent tror antallet vil forbli uendret.

Andelen som tror på smitteøkning falt i januar og denne tendensen fortsatte i februar.

Hele en av tre (35 prosent) svarer at de selv eller noen i deres husstand har hatt sykefravær på grunn av koronasituasjonen den siste måneden. 22 prosent svarer at de eller noen i husstanden er i noen form for karantene eller isolasjon for tiden.

I undersøkelsen svarer 33 prosent at noen i husstanden er forkjølet og/eller at man mistenker koronasmitte. Dette 7 prosentpoeng høyere enn forrige gang det ble satt rekord, som var da Norge stengte ned i mars 2020.

Bare 27 prosent sier i februar at de er bekymret for å bli smittet, det laveste nivået målt under pandemien. Noen flere, 38 prosent, svarer at de er bekymret for at noen i familien blir smittet, men også dette er laveste nivå målt i pandemien.

Nesten to år etter at pandemien brøt ut, tror fremdeles et flertall på 53 prosent av de spurte at Norge ikke vil bli ferdig med den i løpet av 2022. 32 prosent, og 9 prosentpoeng mer enn i januar, tror derimot pandemien vil være over i løpet av året.

(©NTB)