Gå til sidens hovedinnhold

Nordområdesenteret får 14,5 millioner for å fremme hvor viktig Nord-Norge er for verdiskapning i Norge: – Den største utfordringen her er at vi har for lite folk

Like før jul fikk Nordområdesenteret (NOS) ved Handelshøgskolen Nord universitet inn tre nye prosjekt, skriver de i en pressemelding. Ett av disse skal kartlegge hva søringene vet om oss.

– Disse tre prosjektene er helt ulike, og rammer på mange måter inn utfordringene vi har i Nord-Norge, sier professor Frode Mellemvik, direktør ved Nordområdesenteret.

Gjennom Norges forskningsråd fikk senteret 9 millioner til forskning knyttet til Kinas interesser i nordområdene. NOS skal sammen med partnere studere Kinas interesse for og aktivitet knyttet til nordområdene.

Nordområdene er særdeles rike på naturressurser som er viktig for den globale verden. Det er derfor viktig å vite hvilke muligheter Kina som marked innebærer for produktene fra nordområdene, og også hva kinesiske investering i nord kan innebære av muligheter for utvikling i arbeids-, nærings- og samfunnslivet i Nord-Norge.

Videre skriver de at omtrent samtidig fikk senteret nærmere 5 millioner fra Arktisk 2030 Regionalt for å videreutvikle analyseverktøyet «Business Index North» slik at dette også kan bli et viktig kunnskapsgrunnlag og verktøy for strategiske samhandlingsprosesser i Nord-Norge.

Gjennom dette prosjektet skal NOS blant annet arbeide med scenarioer for utviklingen i Nord-Norge. I tillegg til finansieringen fra Arktisk 2030 støttes dette prosjektet også fra Samfunnsløftet til Sparebank1 Nord-Norge.

Hva vet søringene om nordområdene?

Fra Arktisk 2030 Regionalt fikk NOS også et forprosjekt hvor vi skal kartlegge hva unge på 20–40 år som er bosatt fra Trøndelag og sørover, har av kunnskap om utdannings- og jobbmulighetene i Nord-Norge.

– Den største utfordringen i Nord-Norge er at vi har for lite folk, sier Mellemvik.

– Befolkningsmangelen reduserer verdiskapingen som kan gjøres i Nord-Norge og som hele landet er avhengig av. Derfor er det nødvendig å kartlegge hva de sørpå vet om arbeids- og utdanningsmulighetene i Nord-Norge slik at vi kan utvikle de rette virkemidler for å gjøre det enda mer attraktivt for unge både sørfra og fra utlandet å se seg ei framtid i Nord-Norge.

Mellemvik avslutter med at han er veldig glad for at både Norges forskningsråd og Arktisk 2030 gir Nordområdesenteret disse mulighetene for å arbeide med å utvikle og formidle kunnskap om områder og forhold som vil bety mye for utviklingen i Nord-Norge.

Kommentarer til denne saken