Under den kalde krigen, da Sovjetunionen og USA på hver sin side truet med atomvåpen, var frykten for disse våpnene allmenn. Når Russland nå igjen har begynt å true med atomvåpen, spenningen mellom atomvåpenstatene øker og frykten for atomkrig sprer seg, er det på tide å ta FNs atomvåpenforbud som trådte i kraft i 2021på alvor. Avtalen holdt sitt første møte i juni i år – og innebærer også at alle aktiviteter relatert til atomvåpen er ulovlige.

Vegkartet til en verden uten atomvåpen er der, vi må gripe muligheten.

Tromsø er blant de nesten 70 norske kommunene som har tatt ansvar i kampen mot atomvåpen, sluttet seg til ICAN Cities Appeal og bedt regjeringen ta Norge inn i FNs atomvåpenforbud. Det samme har Rana kommune gjort. Det er på høy tid at også Norge som nasjon tar avstand fra atomvåpen og slutter seg til FNs atomvåpenforbud. I denne sammenheng er Rana en foregangskommune som er med på å vise veg ovenfor styresmaktene våre.

Ved bruk av atomvåpen er det ingen som kan gi nødvendig hjelp, ødeleggelsene vil være for store og strålingsfaren for høy. De menneskelige lidelsene vil være enorme. Når vi anerkjenner de humanitære konsekvensene av atomvåpen, blir det tydelige: den eneste måten vi kan sikre at disse våpnene aldri brukes, er ved å forby, stigmatisere og avskaffe atomvåpen.

I dag har vi bygget vår sikkerhet på tanken om at statsledere, enten de heter Vladimir Putin, Kim Jong-Un eller om noen år kanskje Donald Trump, alltid tar rasjonelle, veloverveide valg, selv under svært høyt press og med minutter til å ta livsviktig avgjørelser. Høy spenning øker faren for misforståelser og dermed faren for å snuble inn i en atomkrig.

Vi kan ikke godta at våre liv og menneskehetens eksistens legges i potten i atomvåpenstatenes maktspill. Atomvåpen, verdens verste masseødeleggelsesvåpen, er ikke bare umulig å forsvare etisk, det er en konstant trussel mot oss alle.

FNs internasjonale dag for total avskaffelse av atomvåpen markeres 26. september hvert år, i år også i Tromsø. Det var debattmøte, stand, workshop, utstilling og filmvisning.

I denne sammenheng er det verdt å nevne at Stiftelsen Peacepainting, som har sitt opphav på Helgeland, var med som arrangør og deltager. Fredsarbeid på alle nivå er viktigere enn noen gang og stiftelsen Peacepainting opplever at mange unge trenger en arena hvor de kan få muligheten til å uttrykke følelser og meninger. I samarbeid med Tromsø Røde Kors gjennomførte vi maleverksted for et knippe unge med påfølgende utstilling. Med intuitivt maleri og poesi som hovedverktøy, formidler vi likeverd og fred etter en egenutviklet metode. Vi legger vekt på å skape en trygg atmosfære som styrker skapergleden.

Kunst og kultur har gjennom alle tider vært en viktig bærebjelke i fredsskapende prosesser.

Gjennom kreative prosesser oppstår en fredsbevegelse for, av og med barn, unge og voksne.

Bak arrangementene i Tromsø står Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF), Nei til atomvåpen (NTA), ICAN Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen og Stiftelsen Peacepainting.

Tone Toft
Stiftelsen Peacepainting