Lærer nye musikalske grep som de skal fremføre på lørdag: - Det er viktig å utvikle seg som musiker