På Bjerka videreføres anlegget for skjæring av storfekjøtt, skriver Nortura i ei pressemelding.

I den pågående omorganiseringa var anlegget på Bjerka ett av fire steder som ble vurdert. De tre andre, Egersund, Førde og Gol, avvikles.

57 årsverk ved de tre anlegge blir berørt.