[Avisa Nordland] De siste månedene har framdriften til Ny By – Ny Flyplass vært en skikkelig stein i skoen for næringslivet i Bodø.

Som kjent har Avinor besluttet å utsette utbyggingsvedtak for den nye flyplassen på grunn av økonomien selskapet. Det betyr igjen at den nye lufthavna neppe står ferdig før i slutten av 2029.

Det har igjen fått både BRUS, NHO og Bodø Næringsforum til å rase. De frykter hundrevis av arbeidsplasser kan gå fløyten hvis ikke prosjektet ferdigstilles innen 2027.

Fikk spørsmål

Foran fylkestingsmøtet i februar har Stian Hiis Bergh (H) sendt en interpellasjon til fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap).

I interpellasjonen spør Hiis Bergh Norvoll rett ut om fylkesrådet fremdeles har tillit til at ny lufthavn i Bodø står ferdig i henhold til opprinnelig plan, og hvordan vil fylkesrådet bidra til at eier og Stortingets beslutning blir gjennomført i henhold til den opprinnelige framdriftsplanen.

– For Bodø kommune og Nordland fylke er «Ny by – ny flyplass» et svært viktig utviklingsprosjekt og det er nødvendig at det er god framdrift og at det gjennomføres etter planen. Det vil kreve godt politisk håndverk og aktiv oppfølging fra politisk hold i Nordland fylkeskommune og Bodø kommune for å få prosjektet i havn i tide. Avinor er eid av samferdselsdepartementet, og det handler bare om politisk vilje for å få gjennomført prosjektet som planlagt, skriver Hiis Bergh i interpellasjonen.

Har tillit

I sitt svar skriver Norvoll at han har tillit til at flyplassen skal stå ferdig i 2027.

– Men, det kan være greit å minne representanten om at dette ikke er i henhold til den opprinnelige planen. Det var 2026. Men styret i Avinor har utsatt beslutningen om utbyggingen av Bodø hele fire ganger. Både under Støres og Solbergs regjeringer. Vi skal ha respekt for at Avinor har vært gjennom to tøffe år under koronapandemien.

– Samtidig, jeg vil advare om at utbedringen i Bodø blir brukt som en brikke av Avinor. Avinor argumenterer med at utsettelse innebærer en akseptabel risiko å ta, i forhold til rehabiliteringsbehovet på eksisterende rullebane. Men for Bodø og landsdelen er det helt uakseptabelt.

Norvoll retter samtidig skarp kritikk mot Avinor:

– Som jeg sa i går, mener jeg styret i Avinor i beste fall er tonedøve i denne saken. Både Stortinget og to ulike regjeringer har vært svært tydelige på at ny by Bodø skal realiseres. Jeg må nok si at tilliten til styret i Avinor er tynnslitt.

Videre forsikrer Norvoll om at det jobbes aktivt opp mot regjeringen i denne saken.

– Akkurat som det ble jobbet bredt fra en rekke partiet og aktører under den forrige regjeringen. Og det er noe av den aller største styrken med dette prosjektet. Jeg opplever at vi har en unionist og tverrpolitisk påtrykk i saken om ny by og ny flypl ass i Bodø. Sånn bør det fortsette å være. Da må vi unngå, så langt det er mulig, å drive med spill og spinn i denne saken.

Konfrontert med Norvolls kritikk, svarer konsernsjef i Avinor, Abraham Foss, følgende:

– Vi har forståelse for at denne saken skaper sterke følelser. Det var ikke en avgjørelse Avinor tok lett på heller, men vi har underveis opplevd endrede premisser for vår deltakelse. Etter over to år med pandemi står Avinor i en alvorlig økonomisk situasjon og vi må opptre ansvarlig i forhold til denne situasjonen.