Det er i en pressemelding fra selskapet at nyheten offentliggjøres.

- Nova Sea AS har som en konsekvens av forslaget fra Regjeringen om å innføre en grunnrentebeskatning, besluttet å frasi seg kjøp av 1% vekst til fastpris. Nova Sea kjøpte i juni 2022 1% vekst på selskapets eksisterende konsesjoner for en verdi tilsvarende 53,4 millioner kroner. Med bakgrunn i regjeringens grunnrentebeskatning, gjenspeiler ikke verdien av kjøpt fastpris den faktiske verdien av volumet. gjen handler dette om at våre rammebetingelser for å skape ny vekst og nye arbeidsplasser ute i distriktene er totalt snudd på hodet og det må vi tilpasse oss, sier administrerende direktør Tom Eirik Aasjord.

- Vi har bygget opp vårt selskap over 50 år for å kunne skape flere arbeidsplasser, lokale ringvirkninger og bygge sterke lokalsamfunn. Nå settes dette på spill, noe som er svært dramatisk, kommenterer han.