Nova Sea får en av verdens grønneste brønnbåter: - Investeringen fører til at antallet sjøfolk øker fra 18 til 34