Fra og med mandag 29. januar blir sendingene i forkant av Dagsrevyen justert opp fra fem til ti minutter. Samtidig beholder NRK den nye sendingen før Kveldsnytt. Dermed er den totale sendetiden tilbake på samme nivå som før omleggingen.

Dette skriver NRK i en pressemelding.

– Vi har undervurdert den enormt sterke relasjonen deler av vårt publikum har til distriktssendingene våre på TV, sier distriktsdirektør Grethe Gynnild-Johnsen.

Folkeopprør

Svært mange har vært enormt kritisk til at hoveddistriktssendingen som de siste årene har startet 18.45 og gikk fram til Dagsrevyen, ble forkortet til bare fem minutter. En av dem var den mangeårige NRK-ansatte Bård Gudmund Tennevik-Hansen.

– Det er en arrogant måte NRK driver butikken på, og nå har de gått for langt, sa han tidligere i januar (krever abonnement).

Det ble folkeopprør på Facebook, og en meningsmåling Infact gjennomførte for Nordlys og Nettavisen viste også at det er i Nord-Norge folk har vært mest kritisk til at de lokale tv-sendingene er kuttet ned. Hele 63 prosent er svært negativ til endringen.

NRK la fra nyttår om til tre kortere distriktssendinger på TV. Bakgrunnen for omleggingen er de store endringene i folks medievaner, med blant annet markant nedgang i seertall på såkalte lineære TV-sendinger. Undersøkelser viser at nordmenn under 60 år oppgir mobilen som viktigste kilde til nyhetsoppdatering.

– NRKs oppdrag er å nå hele befolkningen med distriktsnyheter. Hensikten med omleggingen har vært å styrke det totale tilbudet vårt til publikum ved å dreie noe av innsatsen over på nett og mobil, som er de viktigste plattformene for nyheter for en stadig større del av befolkningen, sier distriktsdirektør Grethe Gynnild-Johnsen.

Likevel har det kommet 236 klager til Kringkastingsrådet på endringene.

Undervurdering

– For en del av vårt trofaste publikum er disse sendingene det aller viktigste i deres mediehverdag. Vi har rett og slett undervurdert den enormt sterke relasjonen de har til TV-nyhetene fra sitt distrikt. Det har vi nå tatt innover oss. Derfor forlenger vi distriktssendingen i forkant av Dagsrevyen, sier Gynnild-Johnsen.

Distriktsdirektøren understreker at NRK vil fortsette arbeidet med å utvikle nye måter å nå ut med distriktsnyheter på nett og mobil. Det er i tråd med det overordnede målet om å øke kvaliteten på nyhetsproduksjon med fordypende innhold også på mobil og nett.