For at de norske kraftprisene ikke skal påvirkes av europeiske priser, kreves en svært høy kraftbalanse, mener NVE.

Mandag leverte NVE en fersk analyse av sammenhengen mellom kraftbalansen og kraftprisen i Sør-Norge for ulike værår.

Kraftbalansen er forskjellen mellom hvor mye kraft vi produserer og hvor mye kraft vi bruker i løpet av et år. Kraftbalansen kan styrkes både ved energieffektivisering og ved å bygge ut – og produsere – mer kraft. I Norge er kraftsystemet svært væravhengig, med den regulerbare vannkraften som ryggrad.

– Samtidig er det viktig å si at dersom gassprisene i Europa holder seg høye, vil også kraftprisene i Sør-Norge holde seg høye. Men de vil bli lavere med en sterk enn ved en svak kraftbalanse. En styrking av den underliggende kraftbalansen i Norge vil bidra til å redusere kraftprisene i Sør-Norge, også i perioder med høye priser i landene rundt oss, skriver Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i en kommentar.

– Det er teoretisk mulig å bygge opp en så høy underliggende kraftbalanse at prisene vil frakobles europeiske priser også i år med middels god væravhengig kraftbalanse.

(©NTB)

Les også: