NVE avviser klager på vedtak om Øyfjellet vindkraftverk

Sendes over til endelig avgjørelse i Olje- og energidepartementet.

DEL

Helgeland[HELGELENDINGEN] Tirsdag oversendte Norges vassdrags- og energidirektorat syv klager på fire vedtak om Øyfjellet vindkraftverk til Olje- og energidepartementet. Det opplyser de i en pressemelding.

De påklagde vedtakene er:

  • Vedtak om godkjenning av detaljplan, miljø-, transport- og anleggsplan og andre konsesjonsvilkår (18.12.2019).
  • Vedtak om godkjenning av konsesjonsendring (18.12.2019).
  • Vedtak om godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan for nettilknytning for Øyfjellet vindkraftverk (18.12.2019).
  • Vedtak om ytterligere avbøtende tiltak av hensyn til reindriftens vårflytting 2020 (08.04.2020).

I pressemeldingen skriver NVE at de har vurdert klagegrunnene som angår NVEs saksbehandling og innholdet i vedtakene.

Flere av dem som klager ber om at gjeldende konsesjon trekkes tilbake, og mener at vilkårene for godkjenning av detaljplan/MTA ikke er oppfylt og dermed ikke kan godkjennes. Flere klagere ber NVE om å beslutte utsatt iverksettelse av vedtakene inntil klagene er avgjort.

«Etter vår vurdering gir ingen av klagene grunnlag for å gjøre om våre vedtak. Klagene oversendes derfor til Olje- og energidepartementet for endelig avgjørelse», opplyser NVE.

Artikkeltags