NVE-direktør Kjetil Lund mener vi må stålsette oss for enda høyere strømpriser i månedene som kommer. En «perfekt storm», sier olje- og energiministeren.

– Bildet for vinteren er at det ligger an til høye og svært høye kraftpriser. Mer enn det vi har vært vant med. Vi må regne med at de høye prisene som vi har hatt i høst, vil vare gjennom vinteren. Og de kan bli enda en del høyere, sier Lund til NTB.

Tirsdag orienterte han olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) om utsiktene for vinteren.

Lund understreker at prisene nok vil svinge fra dag til dag. Men tendensen er klar:

– Vi må innstille oss på en vinter med svært høye kraftpriser, sier NVE-sjefen.

– Og det vil føre til betydelig økte utgifter for folk.

Flere faktorer ligger bak

Årsakene til prisgaloppen er sammensatte. I stor grad handler det om forhold som norske politikere vanskelig kan kontrollere.

Det aller viktigste, fastslår Lund, er de høye gassprisene internasjonalt. Gassprisene påvirker strømprisene i hele Europa, og dette slår spesielt inn i Sør-Norge, som er mer eksponert for europeiske priser på grunn av utenlandskablene.

På toppen av dette kommer høye priser på CO2-utslipp. Det virker i samme retning.

Samtidig ligger fyllingsgraden i vannmagasinene i Norge betydelig under normalt nivå.

– Så vi har flere forhold, både hjemlige og internasjonalt, som drar i samme retning mot høyere priser. Og til sammen gir det en betydelig prisøkning, forklarer Lund.

I tillegg kan både vekslende vindforhold og temperatur føre til svingninger, advarer han.

En perfekt storm

Olje- og energiministeren kaller det en «perfekt storm» i kraftmarkedet.

– Og det gjør meg bekymret, sier Persen til NTB.

– Det gjør meg bekymret for at det vil være familier der ute som ikke er i stand til å betale strømregningen, eller som er nødt til å kutte andre nødvendige utgifter som følge av høyere strømpriser.

Statsråden forteller at hun nå har gitt departementet i oppgave å utrede helt nye tiltak for å bøte på situasjonen. Fra før har regjeringen kuttet i elavgiften, økt bostøtten og økt støtten til enøktiltak i hjemmene.

– Jeg er åpen for det meste, sier Persen.

Ifølge henne ser Olje- og energidepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og Finansdepartementet nå sammen på hva mer som kan gjøres.

Persen ønsker likevel ikke å angi nærmere hvilke tiltak kan bli snakk om.

– Det vi skal se på, er hva som kan treffe best og gi best uttelling for folk der hjemme, innenfor de lover og regler som er.

Forslag i Stortinget

I Stortinget la Fremskrittspartiet tirsdag fram et forslag om å begrense krafteksporten til utlandet av hensyn til forsyningssikkerhet og beredskap.

Persen understreker for sin del at det rent juridisk er begrenset hva Norge kan gjøre her.

– Det jeg kan si, er at det å begrense overføringskapasiteten i utenlandskablene våre av prisregulerende hensyn, det er det ikke anledning til i avtalene som vi har inngått med de landene som vi har bygget kabler til.

(©NTB)