I dag følger fjernvarmeprisen strømprisen tett, også når strømprisene er unormalt høye. Det bør gjøres noe med, mener NVE.

– I dag er reguleringen av fjernvarme svært enkel ved at prisen ikke må overstige kraftprisen. Vi mener at dette ikke er god nok regulering, sier Kjetil Lund, sjef i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til E24.

I et brev til Olje- og energidepartementet foreslår direktoratet å utrede forslag til hvordan fjernvarme skal prises.

Daglig leder Trygve Mellvang Tomren-Berg i bransjeforeningen Norsk Fjernvarme mener at det var på høy tid at NVE kunngjorde ønsket om endring.

– I energiloven står det kun at strømprisen skal være øvre grense, og så er det NVE som klageinstans som fra sak til sak bestemmer hva som er greit eller ikke. Nå som vi får ny nettleie fra nyttår, endres forutsetningene, og man var nødt til å vite hva som er innenfor loven. Men helst skulle vi sett at dette kom for halvannet år siden, sier han.

I 2019 utgjorde varmeproduksjonen om lag 10 prosent av landets totale behov for oppvarming og varmtvann. I Oslo er rundt 20 prosent av oppvarmingsbehovet dekket med fjernvarme.

(©NTB)