Ny flyplass Mo i Rana 2020

Av
DEL

LeserbrevDet er med undring at PLU nå må ut til næringslivet ,for å hente 10.nye millioner . Det samme beløp fra Kommunen til flyplassen, dette for å komme videre.

Det har vært opplyst fra PLU i lengere tid at 300 mill fra kommunen og 300 mill fra næringslivet var i boks. Når det gjelder kommunen så ser det ut som Ordfører Waage lettvint henter ut 10. millioner fra kommunekassen. Er dette penger fra de 300. mill som var avsatt til flyplassen ? Hvor mye er brukt av disse pengene til nå. Dette ser ut som ingen vil svare på dette, merkelig nokk.

Penger som er brukt til reiser, konsulenter, rapporter, lønninger er det kommunen som har bladd opp. Det private selskapet Polarsirkelen Lufthavnutvikling hvor J.E Wulfsberg er hovedperson har jeg liten tro på, har betalt dette.

Det er heller ikke svart på om lovligheten av å binde opp 300. mill til et prosjekt som er så usikert.

Som kjent har Stortinget i Nasjonal Transportplan (NTP) 2018-2029 signalisert en økonomisk støtte til ny flyplass ved Mo I Rana på nær 1,5 mrd.Kr. som kan komme til bevilgning etter 2024.

Samtidig har man, etter sterke henstillinger fra lokalt hold , tilkjennegitt at prosjektet kan oppstartes og gjennomføres med lokale midler (på egen risiko og regning)

Videre er det kjent at Wulfsberg og PLU sist sommer forberedte et totalentepriseanbud for utbygging ,hvor selskapet selv skulle stå som byggeherre. En slik operasjon er avhengig av at byggeherren kan skrive kontrakt med en enteprenør under garanti om at siste regning kan betales. Hvordan ser kontrakten ut! Ingen kan forvente at Wulfsberg og muligens Nova Sea. skal evne å ta et slikt ansvar.

Det sier seg selv at Kommunen må garantere for dette. Ingen andre enn kommunen kan ta ansvaret og risikoen ved å sette utbyggingen i gang.

Prosjektet har en kalkulert totalkostnad i størrelsesorden 3,0 mrd. kr. Hvor Staten har signalisert en støtte intil 1,5 mrd. kr. Resten av finansieringen må skaffes lokalt og her er det Kommunen må komme inn.

Dersom Wulfsberg og PLU skal være utbygger/ eier av anlegget og i framtia leie det ut til et driftsselskap, så må et slikt driftsselskap nødvendigvis måtte ha en tjenesteavtale med kommunen hvor Rana kommune gir økonomisk driftsgaranti.

Det foreligger mange spørsmål under avklaring. Blandt annet er det først når konsesjonen (ifr luftfartsloven§3) er gitt ,at man har avklart hvem som skal eie og drive flyplassen.

Søknaden fra Avinor ble i desember 2016 godkjent av Luftfartstilsynet og sendt departementet til godkjenning.

Søknaden om konsesjon ligger fortsatt ubehandlet i Samferdselsdepartementet!

Kan PLU gi informasjon til oss innbyggere om hva de tenker om konsesjonen?

Avinor ble i brev av 5.2.2019 informert av SD om at» utbyggings og driftsmodell for ei eventuell ny lufthavn i Mo I Rana ikke er avklart» Avinor ble anmodet om å yte flyfaglig bistand til Polarsirkelen Lufthavnutvikling A/S ( PLU) i forbindelse med utarbeidelsen av det faglige grunnlaget ,for en anbudskonkurranse for bygging av ny lufthavn i Mo I Rana.

Avinor ga sitt tilsvar i brev av12.03.2019 hvor det blandt annet står: Avinor har, som gjordt greie for i samband med NTP- prosessen tidligere, ikke høve til å invistere i ny lufthamn i Mo I Rana med de rammebetingelsene som gjelder for selskapet.

Avinor har heller ikke i sin finansielle plan medtatt drift av ei ny stor lufthavn .

Prosjektet er ikke samfunnsøkonomisk eller bedriftsøkonomisk lønnsomt.

Avinor har bistått Polarsirkelen Lufthavnutvikling med flyfaglig kompetanse i første halvår 2019, men har utover dette ikke vært involvert i planprossessen.

Hvis private og næringslivet vil bygge og drive en storflyplass så må de gjerne gjøre det. Men at Waage og Rana kommune skal spille poker med 300. millioner av Ranas befolkning sine penger, det er ikke greit.Det mangler ikke på prosjekter til å bruke disse pengene på ,som er mer Samfunnsnyttig for befolkningen .Et samarbeid med Nova Sea til en oppstart av ny vei gjennom Bustneslia, før at det skjer en ulykke med katastrofale utfall. Nova Sea er avhengig og storforbruker av denne veibiten for å få fram vogntogene med fisken. På Nesna er det stor industri som også må bruke denne veibiten, sammen med alle de andre trafikantene som sitter med angsten, for å møte et vogntog uten kontroll. Penger til forskutering av dette prosjektet vil være uten risiko.

Og med hva om den økonomiske risiko som Waage og Rana kommune tar for drift og årlige underskudd av en eventuell ny flyplass? Og hva hvis Avinor og Widerøe heller vil drive Røssvoll? I dag oppgraderes flyplassen for mange millioner.Røssvoll kan også forlenges, hvis det er ønskelig.EL fly er nå nærmere virkelighet en på lenge og Helgeland vil være en av de første som vil ha dette tilbudet i drift .

Hvor er miljøorganisasjonene når det gjelder å forandre 3000. mål med myr, skog og vann til en flystripe. Det var vist stor bekymring ,for tomta til en batterifabrikk, men det blir bare en liten flekk i forhold til flyplassen.

Vil minne om at vi har en Jernbane og en stasjon som ligger midt i byen. Det tar ca.2,5 time inn til Bodø, der det er en stor lufthavn og hvor det også skal investeres i ny, til 6-7 milliarder.Da er det ingen rimelighet i at det skal bygges en ny flyplass vel 20 .mil unna , til en pris på 2-3 milliarder.

Avinor overtar Hauan-prosjektet!

Nå er hele flyplass-saken kommet dit at det er Avinor som bestemmer fortgangen og ingen i Rana.

Det var på tide at noen innser at det private selskapet PLU, som består av kjente navn som Wulfsberg, Nova Sea og Rana kommune,ikke hadde forutsetning til å bygge og drive ei stor lufthavn .

Spørsmålet er hvor mange 10. talls millioner har Rana kommune sprøytet inn i dette private selskapet over flere år?

Nå må Kommunestyret si opp avtalen med PLU umidelbart og ikke sløse bort mere penger.

PLU er i virkeligheten satt på sidelinjen og har ingen oppgaver nå.

Så får vi se om Avinor har forandret mening, om flyplass på Hauan og om de har forandret på kravene som de før stilte til å bygge.Arne J Alte


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags