I Tromsø er det bekreftet en undergruppe av deltaviruset som ikke tidligere er oppdaget i Norge. Kommunen opplever i disse dager høy smitte.

Undergruppen er lite utbredt, og det er derfor ikke så mye kunnskap om den, ifølge Folkehelseinstituttet.

– Men det er ingenting som nå skulle tilsi at den er mer smittsom eller unngår immunitet bedre enn delta ellers, skriver seksjonsleder Karoline Bragstad i en epost til NTB.

Uklart om det har effekt på viruset

Viruset er en undergruppe som verken kalles en ny variant eller en ny mutasjon. Det har vært tilfeller av denne deltaundergruppen i Norge siden august, men virusene fra Tromsø har noen tilleggsmutasjoner som vi ikke har sett i denne undergruppen tidligere, opplyser FHI.

– Disse er ikke i områder av viruset som vanligvis forbindes med økt smittsomhet eller evne til å unngå beskyttelse. Om mutasjonene i det hele tatt har noen effekt på viruset er derfor uklart, skriver Bragstad.

Likevel følger helsemyndighetene med på smittespredningene, som de gjør med alle undergrupper som har endringer fra vanlig deltavirus. Det forekommer allerede enkelte tilfeller også i andre fylker.

Ingen praktisk betydning

– Vi registrerer at denne virusvarianten er oppdaget i Tromsø, men vi vet lite om hva dette egentlig vil ha av betydning for smittespredningen i Tromsø framover. For håndteringen av smitten har det ingen praktisk betydning, sier smittevernoverlege Trond Brattland.

Tromsø har måttet innføre lokale tiltak som følge av smitten.

Lite oversikt

Undergruppen som nå er oppdaget, kalles AY. 4.3. Den er tidligere registrert i andre land, blant annet Sverige, Tyskland, Sveits og Storbritannia, men i et lite antall.

– Dessverre er det få land som har god oversikt over virusvarianter og det antas at viruset kan være utbredt i andre land som ikke har oversikt, sier Bragstad fra FHI.

Undergruppen ventes ikke å påvirke smittespredningen på annen måte enn de andre deltavariantene. Det er allerede foreslått 95 AY undergrupper av delta og flere av disse deles videre inn i mindre grupperinger.

– Det betyr at det er en mengde forskjellige deltavirus «der ute» og mange av disse har vi sirkulerende eller i utbrudd i Norge, skriver Bragstad.

(©NTB)