Gå til sidens hovedinnhold

Nye skjerpede miljøkrav gitt av EU og de norske miljømyndighetene rulles i disse tider ut i norsk industri og vil få full effekt i løpet av få år

Artikkelen er over 2 år gammel

Fra før er norsk industri langt fremme på miljøteknologi, og nye krav driver oss videre i stor fart på områder vi allerede kanskje skulle tro at vi var kommet langt, skriver Bjørn Ugedal, administrerende direktør Ferroglobe Mangan Norge AS.

Kronikk Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Norsk industri går foran!

Som leder i en av Nord-Norges mange stolte industribedrifter over noen år, har jeg fått gleden av å medvirke i det grønne skifte gjennom et enormt voksende fokus på fornybare energikilder, energieffektivisering og utnyttelse av bi-strømmer i industrien. 

Hva har skjedd i de siste årene, og hvordan har Norge klart å sette det grønne skiftet og sirkulær økonomi så til de grader høyt oppe på dagsordenen, og i tillegg lykkes så godt på dette området?

Som bedriftsleder har jeg erfart dette på mange måter.

Nye skjerpede miljøkrav gitt av EU og de norske miljømyndighetene rulles i disse tider ut i norsk industri og vil få full effekt i løpet av få år! Norske miljømyndigheter går foran og vil håndheve EU’s strengeste fortolkning av nye krav på mange områder. Dette gjør at industribedriftene virkelig må strekke seg langt, på kort tid, for å kunne gjøre de forbedringer som kreves for å oppfylle nye krav. Fra før er norsk industri langt fremme på miljøteknologi, og nye krav driver oss videre i stor fart på områder vi allerede kanskje skulle tro at vi var kommet langt.

Insentivordningene som eksisterer i Norge er i verdensklasse! Det finnes ordninger de fleste av oss, både for private og bedrifter, kan benytte oss av for å fornye oss, utvikle nye løsninger, ta i bruk ny teknologi på nye områder, bli mer energieffektive og oppnå lavere miljø- og klimautslipp.

Forsknings- og utdanningsmiljøene i Norge som fra før har holdt høyt nivå på kvalitet og innovasjonsgrad og har virkelig bidratt til raskere og mer ambisiøs satsning på det grønne skiftet! Disse er med på å drive utviklingen av miljøteknologi i norske industribedrifter fremover i raskere tempo enn tidligere. Som leder i en norsk bedrift i et internasjonalt ledende utenlandskeid industrikonsern, erfarer jeg at Norge er en av de ledende nasjonene på dette området.

Fortsatt så er det dessverre slik at i et internasjonalt marked eksisterer det få økonomiske fordeler ved å produsere «grønne» produkter, fremfor rent økonomisk- og kvalitetsmessig konkurransedyktige produkter. Tiltak vedrørende miljøforbedringer og reduserte klimautslipp går, og må gå, hånd i hånd med de økonomiske insentivene! Det finnes mange ferske eksempler på at dette også kan realiseres i praksis.

I 2016 investerte min bedrift over 100 millioner kroner i nytt mer energieffektivt produksjonsutstyr med solid støtte fra Enova. Investeringen hadde ikke blitt realisert uten støtten fra Enova! Resultatet ble 30 GWH årlig besparelse i energi i form av økt energieffektivitet. I tillegg styrket bedriften sin konkurransekraft på grunn av effektiviseringen.

I 2018 ble bedriften med på å initiere EU-prosjektet PREMA, drevet av Sintef i Trondheim med ambisjoner om nye måter å utnytte restenergi på for å kunne forvarme råmaterialer med den hensikt å kunne redusere energiforbruk og klimautslipp fra smelteverk. Mange sterke internasjonale aktører deltar i prosjektet som løper over fem år. Det virker meget lovende med tanke på å bruke forskning til å utnytte eksisterende teknologier på nye smarte måter for å gi en mer miljøvennlig produksjon.

De senere årene har også bedriften deltatt i ulike forskningsprosjekter med mål om å utvikle bio-baserte materialer som kan brukes til å redusere karbonfotavtrykket i legeringsproduksjon. Dette er også forskningsprosjekter hvor forskningsmiljøer og universiteter sammen med aktører innen blant annet skogbruk og konkurrerende industribedrifter samarbeider om å finne frem til de beste metodene og produktene som kan erstatte fossile energikilder eller fossilt karbon i smelteverksindustrien.

I Arena-klyngen Arctic Cluster Team – ACT har mange nordnorske bedrifter funnet sammen i nye og spennende samarbeid, nettopp med hensikt i å lære av hverandre og finne nye løsninger på felles utfordringer slik at man lettere kan implementere forbedringer i egne bedrifter, med miljø- og klimautfordringer som bakteppe. For min bedrift har det ført til at vi har både strukket oss lenger, fått nye spennende innfallsvinkler til problemstillinger og funnet nye måter å utvikle det allerede eksisterende sirkulærøkonomiske samarbeidet blant industribedrifter i samme region, også med positiv økonomisk effekt! Igjen et godt eksempel på at insentivordningene, og ikke minst klyngetenkning i Norge fungerer.

Industri, utdanningsinstitusjoner, forskningsmiljøer og miljømyndigheter driver miljøfokuset fremover i tett samarbeid. Norske industribedrifter er blant de reneste i verden, og med fornybar kraftproduksjon, nye smarte løsninger, ny teknologi og et unikt godt samarbeid vil industrien i Norge fosse videre og befeste sin stilling som verdens reneste.

Klimautfordringene vi står oppe i tilsier at vi ikke har noen tid å miste i dette arbeidet! Jeg er optimistisk med tanke på framtida og gleder meg til fortsettelsen.

Hilsen en stolt bedriftsleder og deltager i det grønne skiftet.

Bjørn Ugedal

Administrerende Direktør

Ferroglobe Mangan Norge AS

Kommentarer til denne saken