Temaet er nye tiltak for å håndtere koronavirusutbruddet i Norge, og konsekvensene av det.

Line Vold, avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet, deltar også. Espen Nakstad, fungerende assisterende direktør i Helsedirektoratet er også tilstede.