Nye vedtekter i Rana for å forsinke og bekjempe koronaspredning

Frode Berg, kommuneoverlege i Rana kommune.

Frode Berg, kommuneoverlege i Rana kommune. Foto:

DEL

For å forsinke og hindre spredning av Covid-19, og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester, har kommunelegen i Rana 22. mars fattet følgende:

1) Alle som ankommer kommunen etter reiser fra områdene angitt i punkt 2 ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst.

2) Vedtaket gjelder per 22.03.2020 følgende områder: Hele Norge, med unntak av helgelandskommunene inkludert Rødøy og Meløy.

3) Kommunen forholder seg til de nasjonale retningslinjene for restriksjoner knyttet til reiser over landegrensene.

4) For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden gjelder myndighetenes til enhver tid gjeldende føringer for hjemmekarantene og isolasjon, jmf Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19

Vedtaket gis tilbakevirkende kraft fra og med 9. mars for fylkene Oslo, Viken, Vestland og Rogaland.

For øvrige områder har vedtaket tilbakevirkende kraft fra og med 14. mars. Datoene begrunnes med ulikt spredningsmønster av Covid-19 og antall smittede i ulike deler av landet.

Reisende som ikke har symptomer kan reise til planlagt oppholdssted, men bør under reisen så langt det lar seg gjøre holde avstand til andre.

Reisende med symptomer skal ikke bruke offentlig transport.

Unntak:

A. Fører og personell av vare- og passasjertransport unntas fra dette vedtakets krav, men nasjonale føringer for karantene og isolasjon ved sykdom gjelder. Dette omfatter også personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten. Unntaket gjelder også ambulansepersonell og andre når det utføres pasienttransport, herunder transport av døde.

B. Ledelse av virksomheter som er listet etter DSB sin definisjon av samfunnskritiske funksjoner gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner.

C. Opphold på plattform/sokkel med påfølgende hjemreise regnes ikke som opphold i områder som omfattes av dette vedtaket

D. Det tillates overnatting på hoteller for personer som ikke har privat bolig/bosted i kommunen. Personer som ikke er omtalt i bokstav A, B og C omfattes imidlertid av bestemmelsene.

Kommuneoverlegen fattet vedtaket etter smittevernloven § 4-1 femte ledd. Dette vedtaket erstatter tilsvarende vedtak fattet 15. mars 2020.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken