[Fremover] Håvard Lillebo forklarer det med at eiere i selskapet brukte aksjonærmakt til å fjerne ham og Mark Robinson fra styret. Også Robinson har sagt opp sin stilling.

De har begge fungert som daglige ledere for selskapet, men sa opp i september da det ble klart at de ikke ville beholde plassene sine i styret.

Norge eller Nederland

- Det kunne vi ikke godta, sier Lillebo om den saken.

- Vi var uenige om veien videre, sier han om årsaken til at bruddet.

Nyvalgt styreleder, advokat Rudi Christensen fra Harstad, peker på en uenighet om hvor selskapet skulle vært ledet fra; Norge eller Nederland.

Skattemessige spørsmål var forklaringen, der også Irland skal ha vært blant kandidatene som hovedkvarter.

- Mindretallet ønsket Nederland, flertallet Norge.

- Men det har uansett aldri vært noen uenighet om at anlegget skal ligge i Ballangen, og det er noe vi jobber for fullt med å realisere, understreker han.

Var enige

Nå det gjelde Lillebos påstand om at de to ble fjernet fra styret, kommenterer Christensen:

- Av protokollen fra ekstraordinær generalforsamling hvor Lillebo og Robinson ble valgt ut fra styret, fremkommer det at beslutningen var enstemmig. Det vil si at Lillebo og Robinson også stemte for at de skulle ut av styret.

Han understreker at han likevel ønsker å se fremover, og sier at om Lillebo ønsker å jobbe for selskapet, så vil de være åpne for å vurdere det.

Leira-etablering skal bli større enn Facebook-etableringen i Luleå 

Jakter rett person

- Nå jaktes det på ny leder, med den rette kompetansen, som skal få oss videre, sier Christensen.

- For oss er det viktigere å få rett person på plass, enn at dette skal gå fort.

Det betyr at akkurat nå er det Christensen og han forgjenger som styreleder i Kolos Norway AS, som utgjør ledelsen.

Christensen som styreleder, Pål Brun som styremedlem.

Rudi Christensen forteller at han fikk sin første orientering om selskapet bare en uke før han tiltrådte som styreleder, og han vedgår at det er litt av en oppgave han har sagt ja til.

Slik kan det nye datalagringssenteret bli seende ut 

Nytt nivå

I første omgang er det snakk om å reise 400-500 millioner fra investorer for å få et første byggetrinn realisert.

Rudi Christensen sier han er klar over at selskapet er inne i en kritisk fase, men sier:

- Vi er ikke der at vi er avhengige av en eller to personer så langt som prosjektet nå er kommet. Vi er på et helt annet nivå nå, og det er svært mange som jobber for å få realisert prosjektet. Regjeringen har jo også brukt datasenteret i Ballangen som eksempel på denne typen etableringer.

Han understreker også betydningen som Håvard Lillebo som gründer har hatt i oppstartsfasen, og sier han har gjort en viktig jobb for å få prosjektet så langt.

- Nå er det tid for å ta det et steg videre, sier Christensen som sier at ledelsen føler de har god kontroll også i arbeidet opp mot investormarkedet.

I yrket som advokat arbeider Christensen særlig med selskaps- og kontraktsrett. Han har erfaring fra en rekke større transaksjoner og bistår regelmessig i forbindelse med gjennomføring av fusjoner/fisjoner og egenkapitaltransaksjoner. Videre rådgir Christensen også i forbindelse med regnskapsrett og skatterett, framgår det av advokatkontorets hjemmeside.

I tillegg har han erfaring som styreleder fra flere større selskap.

Ballangen fikk mye skryt da planene for datalagringssenter ble presentert 

- Trist

Den nylig avgåtte daglige lederen, Håvard Lillebo, framstår ikke som like optimistisk som den nye styrelederen:

- Jeg deler bekymringen til de som måtte frykte at dette betyr at senteret ikke blir realisert. De trenger folk som kan jobbe med investorer.

- Når ledelsen har trukket seg; hvem skal da hente inn de 2-3 nødvendige milliardene, er hans svar på spørsmålet om hva hans bekymring først og fremst går ut på.

- Selv har jeg lagt ned en million kroner for å importere meg selv i selskapet og for å vise at jeg hadde stor tro på ideen.

- Det er utrolig trist det som nå har skjedd, sier han.