Flomfaren øker stadig i Nordland

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

[Avisa Nordland] NVE har oppjustert flomvarselet for Nord-Norge til oransje, grad tre.

Det varme været har satt fart i snøsmeltingen og vannføringen har steget i alle vassdrag nordpå.

- Vassdrag som drenerer snørike områder er naturlig nok mest utsatt, men det vil variere hvor stor flommen i de ulike vassdragene blir. Et flomvarsel på oransje nivå innebærer at vi kan vente omfattende oversvømmelser på steder som blir hardest rammet, sier hydrolog Heidi Bache Stranden i NVE i en pressemelding.

Det oppjusterte varselet gjelder for Nordland, Troms og Nord-Trøndelag. I Finnmark er det sendt ut varsel på gult nivå.

Les også: Feil ved Langvatn kraftverk - millionene flommer ut i Reinforsen

Torsdag førte temperaturene til flom i Saltdal.

NVEs regionsjef Knut Hoseth sa til AN torsdag at det kan være fare for storflom i landsdelen.

Det er også fare for jordskred i Nordland de neste dagene.

Hva kan du gjøre?

I utgangspunktet bør du holde deg unna bratte skråninger med løsmasser og elver/bekker med stor vannføring fordi erosjon langs elve- og bekkeløp kan utløse skred.

Kontakt din kommune hvis du har behov for akutt hjelp ved eventuell flomfare eller skredfare mot ditt hus.

Tiltak og råd: 

• Sørg for å holde avløpsveier åpne. Stikkrenner og sluk må renses for at vannet skal renne unna.

Spesielt for flom:

  • Husk at elva du krysser i dag, kan være ganske mye større når du skal tilbake.
  • Har du eiendeler/ gjenstander nær elv/innsjø i området hvor det er varslet flom bør du vurdere å trekke det lenger unna bredden.
  • De som oppholder seg i områder hvor det tidligere har oppstått skader som følge av flom bør være spesielt oppmerksomme.

Spesielt for jord-, sørpe- og flomskred:

  • Vær oppmerksom på dreneringveier i skråninger i nærheten av huset ditt, og pass spesielt på steder der bekker løper sammen og gir økt vannføring over skråninger dekket av løsmasser.
  • Vær spesielt oppmerksom på områder hvor det tidligere har gått skred.
  • Se etter bevegelsestegn i terrenget slik som unormal vannoppdemning, nye bekker, sprekker i jorda eller hellende trær i skrenter.

Kilde: NVE

Artikkeltags