12 millioner til drept tamrein

I tillegg til rovdyr, forsyner også tog og bil seg grovt av tamreinen i fylket. Foto: Øyvind Bratt

I tillegg til rovdyr, forsyner også tog og bil seg grovt av tamreinen i fylket. Foto: Øyvind Bratt

Artikkelen er over 6 år gammel

Bare 145 dokumentert rovdyrdrept.

DEL

Fylkesmannen i Nordland har utbetalt vel 12 millioner kroner for 2836 rein tatt av rovvilt i beitesesongen 2011/2012 Fylkesmannen opplyser på sine nettsider at det i utgangspunktet var søkt om erstatning for 6225 rovdyrdrepte reinsdyr.

Totaltapet av rein inkludert dyr som ble drept av tog og bil, er oppgitt til 6883 i siste driftsår.

145 dokumentert

Av dyrene som nå blir erstattet er det bare 145 dyr som er dokumentert drept av rovdyr. Det utgjør bare 5, 1 prosent av dyrene som blir erstattet, skriver Helgeland Arbeiderblad.

En stor andel av kadavrene som blir vurdert av Statens naturoppsyn havner i kategorien ukjent. Dette fordi det ofte er kun beinrester igjen etter at åtseletere og forråtnelse har gjort sitt.

Gaupa tar flest

Det er gaupa som gjør kål på flest reinsdyr i Nordland. Den har overtatt rollen som reindreper nummer en fra jerven. I tillegg til de to tar også kongeørna for seg i reinflokkene. Den tar i hovedsak reinkalver, og representerer cirka sju prosent av tapene.

Tapene er størst på Helgeland, og områdene rundt og på Saltfjellet. Her er det årvisst store tap både til gaupe og jerv. Det er også Helgeland som har mest rein i Nordland fylke.

Artikkeltags