225 millioner til E6

Artikkelen er over 5 år gammel

Regjeringen åpner pengesekken for Veipakke Helgeland.

DEL

Onsdag la regjeringen fram statsbudsjettet for 2015 og under samferdsel finner vi penger til oppstart av veipakken.

- 225 millioner kroner er satt av til prosjektet E6 Helgeland nord. Av dette forutsettes 125 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet omfatter utbedring av en 62 kilometer lang strekning mellom Korgen og Bolna. På store deler av strekningen vil utbyggingen skje gjennom utviding av vegbredden, utretting av svinger og forsterking av bæreevnen i dagens vegtrasé. Prosjektet er ventet å gi en reduksjon i reisetid på om lag 11 minutter. For legge til rette for en effektiv gjennomføring av utbedringsarbeidene, vil det bli utprøvd en type kontrakt som betyr at samme entreprenør får ansvaret for både utbedringsarbeidene og det meste av drift og vedlikehold mellom Korgen og Bolna.En slik ”vegutviklingskontrakt” får en varighet på 15 år. På grunn av manglende interesse ved utlysing av prosjektet er Statens vegvesen nå i dialog med entreprenørbransjen før Statens vegvesen så lyser ut prosjektet på nytt. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2018 som tidligere forutsatt. Prosjektet er omfattet av ”Overgangsordning for rentekompensasjonsordning for bompengelån, står det i statsbudsjettet.

TOG

65 millioner kroner foreslås til fornying av Nordlandsbanen på strekningen Steinkjer – Mo i Rana.

KYST

Lurøy kommune får 450 000 kroner i tilskudd til utdyping i Aldersundet.

Artikkeltags