45-6 for stor flyplass i Rana

Foto: Nordland fylkeskommune

Foto: Nordland fylkeskommune

Artikkelen er over 7 år gammel

Etter en intens debatt stemte fylkestinget, med overveldende flertall, for en stor flyplass i Rana, men det måtte to voteringer til for at politikerne skulle telle rett. Hva synes du om vedtaket?

DEL

Følgende ble først vedtatt på fylkestinget med 49 mot fire stemmer. Så stemte ikke dette med hvor mange som var til stede og dermed måtte det en ny votering til. I den nye voteringen stemte 45 for og seks mot forslaget. Vedtaket som ble stående lyder som følger:

1. Fylkestinget i Nordland gir sin prinsipielle tilslutning til at Røssvoll legges ned til fordel for en stor flyplass på Hauan.

2. Fylkestinget ber samferdselsdepartementet snarest pålegge Luftfartstilsynet å gjenoppta behandlingen av konsesjonssøknaden angående stor flyplass på Hauan.

I følge Torill Ø. Hanssen(FrP) var disse mot forslaget: 4 fra Sp, 1 fra V og 1 fra Rødt

Les kommentarer fra sentrale aktører i lørdagens papirutgave eller på vår e-avis.

Artikkeltags