Den tverrpolitiske arrangementskomiteen peker på at kampanjen viser behovet for å markere kvinnedagen.

De som har hevet stemmen og fortalt sine metoo-historier har fortalt om blant annet overgrep og pågående og uønsket oppførsel. Felles for historiene er overskridelser av personlige grenser, noe som viser en fortsatt tilstedeværende ubalanse i maktforhold mellom menn og kvinner.

– Dette er noe vi er nødt å holde varmt, sier Linda Eide i Rana AP.

Metoo-bevegelsen startet ikke i politikken og fra det ene samfunnsområdet til det andre har skjelett ramlet ut av skitne skap. For ranapolitikerne er det en selvfølge at de ulike partiene samler seg om et felles budskap 8. mars for å vise støtte og solidaritet, og for å ta avstand til det Anita Sollie i Rana Høyre kaller «grunnleggende mangel på folkeskikk».

Debatt

Dagen markeres med blant annet paneldebatt på Fjordgaarden, i tillegg til kulturelle innslag og god hjelp fra Trommetøtten. Debatten ledes av Sven Henriksen og komiteen har forsøkt å invitere folk som står for ulike perspektiver.

Paneldebatten

Disse sitter i panelet:

  • Hilda Hellwig
  • Toril Alfsvåg
  • Mari Desiree Rølvåg
  • Karen Hagland
  • Sandra Huezo Davidsen
  • Anette Fosse

I tillegg kommer det en videohilsen fra Island, som ble det første landet i verden til å lovfeste at det ikke er lov å betale menn mer enn kvinner som gjør den samme jobben. LO Rana er representert ved nestleder Christina Michalsen, og de er naturlig nok opptatt av likelønnskampen.

– LO er med fordi likelønn og metoo viser at vi må jobbe i lag, sier Michalsen.

Hun mener de har fått til noe spesielt i Rana med den tverrpolitiske arrangeringen av dagen. Det hun savner er menn som også møter opp.

– Mange menn er frustrerte selv om de ikke har gjort noe galt. Trakassering handler ikke om politikk. Metoo handler også om menn, det er kvinnelige sjefer også som trakasserer, sier Michalsen.

– Jeg opplever at menn kommer og spør om «får vi også lov å komme på arrangementet?», sier hun.

Karianne Pettersen i Rana Rødt forteller at deres ungdomsorganisasjon etterlyste 8. mars-tog, noe det ikke er tradisjon for i Rana.

– Det viser at de unge også engasjerer seg i kvinnedagen, mener hun.

Sumaya Jirde Ali

En av de tydeligste stemmene i samfunnsdebatten det siste året er bodøværingen Sumaya Jirde Ali. «Årets bodøværing 2017» valgte nylig å trekke seg fra den planlagte kvinnedagsappellen i Bergen. Grunnen: grov hets og sjikane.

– Det er sykt. Det er surealistisk, sier Michalsen i LO om det som skjer rundt Jirde Ali.

– Kvinner angripes hardere hvis de stikker seg fram, sier Pettersen.

Maria S. Rausandaksel (SV) er også engasjert i Kvinnenettverket Noor i tillegg til partipolitikken. I Noor møter hun ressurssterke innvandrerkvinner som har mye å bidra med i diskusjoner, men som i mindre grad kommer til i den offentlige debatten.

– Vi gjør kvinner i stand til å delta. Kvinnenettverket Noor ble etablert etter et 8. mars-arrangement