Ruukki Profiler er ilagt en bot på 500.000 kroner mens Momek Service er ilagt en bot på 300.000 kroner, for brudd på bestemmelser i arbeidsmiljøloven om krav til risikoanalyse og tiltak i forbindelse med et byggeoppdrag. En ansatt hos Ruukki som var direkte involvert i ulykken, har fått et forelegg på 20.000 kroner for brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om tilstrekkelig aktsomhet for å hindre farer og skadeunder utøvelse av arbeidet.

Straffereaksjonene er ilagt etter en ulykke inne i Mo industripark den 8. september 2008. Rune Roghell som utførte et arbeidsoppdrag for Momek inne i en industrihall hos Ruukki Profiler, falt ned fra en personlift og omkom. Den direkte årsaken til at Roghell falt, var at en traverskran støtte borti en personlift, hvor det befant seg to personer. Liften veltet i sammenstøtet, og en av de to som befant seg i denne, omkom.

I tillegg til bot, er Ruukki Profiler ilagt å betale oppreisningserstatning på til sammen 300.000 kroner til Rune Roghells kone og to barn.

Dersom en eller flere av partene ikke vedtar bøtene og foreleggene, vil saken ende opp i Rana tingrett. Helgeland politidistrikt har påpekt at dersom saken ender for retten, vil det bli lagt ned påstand om strengere straffer enn det man nå har ilagt. Det er varslet at ved en eventuell rettssak vil ble lagt ned påstand om å bøtelegge Ruukki Profiler med 600.000 kroner, Momek Service med 360.000 kroner mens kravet mot enkeltpersonen vil bli hevet til 24.000 kroner. I tillegg vil påtalemyndigheten ved en eventuell rettssak legge ned påstand om at hver av partene må dekke saksomkostninger.