Gå til sidens hovedinnhold

85 millioner til Umskaret

Artikkelen er over 16 år gammel

OSLO: Innenfor den foreslåtte statlige bevilgningen på 2.931 millioner kroner til riksveginvesteringer på stamvegnettet i hele landet er det foreslått midler til flere stamvegprosjekter i Nordland.

85 millioner kroner er foreslått bevilget til stamvegprosjektet E12 Umskaret. Prosjektet omfatter dels bygging av ny veg og dels utbedring av eksisterende veg på en 9,5 kilometer lang strekning. I utbyggingen inngår blant annet en 3,6 kilometer lang tunnel. Anleggsarbeidene startet i april 2004, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i oktober 2006.

Rassikring

230 millioner kroner er foreslått bevilget til stamvegprosjektet E10 Lofotens fastlandsforbindelse. Prosjektet er en videreføring av tidligere anlegg som ble avsluttet med bru over Raftsundet. Videreføringen omfatter bygging av ny veg fra Raftsundet, langs Ingelsfjorden og over til Øksfjorden som krysses med to bruer. Vegen går så videre i tunnel på østsiden av Innerfjorden og gjennom Sørdalen til Gullesfjordbotn, der den knyttes til eksisterende E10. Prosjektet omfatter i alt 30 kilometer ny veg. Anleggsarbeidene tok til i 2003, og prosjektet ventes åpnet for trafikk høsten 2007.

Det er ellers lagt opp til å fullføre arbeidene på E6/riksveg 80 i Fauske sentrum.

Til "øvrige riksveger", det vil si riksveger utenom stamvegnettet, er det foreslått en statlig investeringsramme på 136 millioner kroner, medregnet 27 millioner kroner til rassikring.

De ordinære riksvegmidlene vil bli brukt til å videreføre arbeidene på riksveg 808 Finneidfjord – Lakshusnes – Åsen. Opprustningen av riksveg 81 på Hamarøy skal fullføres neste år. I tillegg legges det opp til å starte utbedringen av riksveg 85 på strekningen Kåringen – Lødingen. Dessuten prioriteres mindre investeringstiltak, med hovedvekt på mindre utbedringer. Beløpet på 27 millioner kroner til rassikring skal gå til tiltak på E10 i Fjøsdalen.

Tryggere bane

71,5 millioner kroner er avsatt til utbygging av fjernstyring og automatisk togkontroll på Nordlansbanen mellom Grong og Bodø. Utbyggingen vil bidra til enda tryggere og mer pålitelig trafikk på Nordlandsbanen.

Beløpet er fordelt med 28,5 millioner kroner til strekningen Grong – Mosjøen og 43 millioner kroner til strekningen Mosjøen – Bodø. Utbygging av Eiterstrømmen kryssingsspor inngår som en del av prosjektet fjernstyring Grong – Mosjøen. Arbeidet med denne utbyggingen tok til i 2005 og avsluttes i 2006. Eiterstrømmen kryssingsspor vil bidra til høyere kapasitet og mer fleksibel trafikkavvikling på Nordlandsbanen.