Bostyrer anbefaler konkurskarantene for Ali Karan etter konkursen i selskapet bak Asia Butikk. - Det er bostyrers oppfatning at det foreligger straffbare forhold i forbindelse med driften