Kirsten Toft gleder seg over sykehusvedtak, men: - Siste ord er ikke sagt i sykehussaken

- Jeg er veldig fornøyd med at sykehusstyret, med et så klart flertall, gikk inn for et stort akuttsykehus i Sandnessjøen.