– Dette er viktig for hele befolkningen i Norge. Går du på tur i skogen, på fjellet eller kjører bil vet du som regel ikke nøyaktig hvor du er. I en stresset situasjon der du må ringe etter hjelp, blir det enda vanskeligere. Denne appen vil gi en økt trygghet for alle som ferdes ute, sier generalsekretær Hans Morten Lossius i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Den ideelle organisasjonen har selv utviklet appen «Hjelp 113», og over 850.000 personer har allerede lastet den ned. De som har den eldre versjonen av appen trenger bare å oppdatere den og legge inn telefonnummeret sitt for at posisjonen blir sendt automatisk til 113-sentralen når de ringer fra appen.

– I tillegg til å gi trygghet til folk, er den svært viktig for å få hjelpen ut raskt og til riktig sted, blant annet for luftambulansen og ambulansen. Daglig ringer folk 113 uten å kunne oppgi hvor de er og det er frustrerende, sier sykepleier Thomas Christensen som jobber ved 113-sentralen i Oslo.

– Vi har mange situasjoner der det står mellom liv og død hvor vi ikke vet hvor innringer er. Samtidig som vi skal veilede i førstehjelp på stedet, må vi forsøke å finne ut hvor vedkommende befinner seg. Å få hjelpen raskt fram er det som til syvende og sist ofte er avgjørende for om pasienten overlever, sier seniorrådgiver Bjørn Jamtli i Helsedirektoratet.

Oppdateringen av appen er et samarbeid med Helsedirektoratet. De oppfordrer alle til å ha denne appen på smarttelefonen sin.

– Vi kan faktisk redde opptil 20 liv hvert år hvis folk begynner å ringe 113 fra denne appen. Hvis vi kan spare 30 sekunder i samtalen med innringer ved en hjertestans, kan det bety forskjellen på liv og død, sier Jamtli.

Applikasjonen Hjelp 113 utvikles hele tiden, og det anbefales derfor å sette på automatisk oppdatering av apper på telefonen. Nødnummeret til brann, 110, er også med i appen, og nødnummeret til politi, 112, kommer i løpet av 2018.

Les også

Fornøyd pasient roser Helgelandssykehuset Mo: «Dåkker e gulle go'!»