– På innkreving har Mo i Rana landets beste fagmiljø og ved å legge divisjon innkreving hit ville finansministeren fulgt opp føringene fra 2014

Arbeiderpartiet ber Stortinget legge divisjon innkreving i Skatteetaten til Mo i Rana. Stortingsrepresentant Åsunn Lyngedal og ordfører i Rana, Geir Waage, mener at det vil ha mye å si for videre vekst i Mo i Rana ved å legge innkrevingsdivisjonen hit.

Arbeiderpartiet ber Stortinget legge divisjon innkreving i Skatteetaten til Mo i Rana. Stortingsrepresentant Åsunn Lyngedal og ordfører i Rana, Geir Waage, mener at det vil ha mye å si for videre vekst i Mo i Rana ved å legge innkrevingsdivisjonen hit. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Stortingsrepresentant Åsunn Lyngedal og ordfører i Rana, Geir Waage, mener at det vil ha mye å si for videre vekst og utvikling i Mo i Rana ved å legge innkrevingsdivisjonen hit.

DEL

I arbeidet med revidert nasjonalbudsjett foreslår Arbeiderpartiet å legge innkreving til Mo i Rana. Forslaget støttes av SV og SP. Samt at KrF i utgangspunktet er enige, men har meldt at de vil stemme imot.

-Jeg er veldig skuffet over at ikke Kristelig Folkeparti ikke ville støtte opp om et forslag i Stortinget om å legge den nye innkrevingsdivisjonen i skatteetaten til Mo i Rana som fortsatt har det største innkrevingsmiljøet i Norge, sier Waage, i ei pressemelding.

I stedet støtter Kristelig Folkeparti å legge innkrevingsdivisjonen til Trondheim som er en av de byene som har hatt sterkest vekst når det gjelder statlige arbeidsplasser de siste 10 årene og som i dag har et av de minste statlige innkrevingsmiljøene. Å legge innkrevingsdivisjonen til Mo i Rana ville betydd mye for den videre vekst og utvikling i Rana, skriver stortingsrepresentanten og Waage i ei pressemelding.

Les også: Reagerer sterkt på at SI demonteres bit for bit - nå krever et samlet kommunestyre at de 365 arbeidsplassene på Mo må sikres

-Jeg mener regjeringen hadde en mulighet til å vise at de mener noe med ønsket om å spre statlige arbeidsplasser ut i landet. Nordland har hatt en vekst på 15 statlige arbeidsplasser under denne regjeringa, Trondheim er tilført 2687. På innkreving har Mo i Rana landets beste fagmiljø og ved å legge divisjon innkreving hit ville finansministeren fulgt opp føringene fra 2014 da regjeringen besluttet å innlemme SI i Skatteetaten. Føringene gikk ut på å utnytte det meget solide fagmiljøet som var bygget opp på SI gjennom mange år, sier stortingsrepresentant Åsunn Lyngedal AP.

-I stedet har skattedirektøren med finansministerens velsignelse demontert og fragmentert SI der en rekke oppgaver nå fjernledes fra andre steder og arbeidsplasser flyttes til tross for at føringene fra 2014 gikk ut på at ingen skulle miste jobben eller behøve å flytte som følge av innlemmingen. Nå ser vi at det bygges opp i Trondheim og at flere flytter fra Mo i Rana, sier stortingsrepresentanten fra Nordland.

Les også: Finansministeren avviser at SI-ansatte må flytte fra Rana. – Ordkløyveri, svarer Jøsevold (SV)

-Mer enn halvparten av den staben som skal bygges opp i Trondheim befinner seg i Mo i Rana og det ville vært mye billigere å etablere den staben i Mo i Rana enn i Trondheim, men heller ikke det har finansministeren villet høre på, mener ranaordføreren.

-Dette er ingen god beslutning for Rana og Nord-Norge som er kommet dårlig ut av omstillingen i skatteetaten som egentlig har utviklet seg til å bli en gigantisk sentralisering av statlige arbeidsplasser til Oslo og slik den er rigget ikke lenger er samfunnsøkonomisk lønnsom, sier ordfører Geir Waage i en kommentar

Artikkeltags