Her blir den usikrede arbeideren oppdaget - se Arbeidstilsynets egne skrekk-eksempler fra Nord-Norge

USIKRET: Denne arbeideren gjorde arbeid på tak - usikret. Det ble oppdaget da Arbeidstilsynet kom en tur på besøk.

USIKRET: Denne arbeideren gjorde arbeid på tak - usikret. Det ble oppdaget da Arbeidstilsynet kom en tur på besøk. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Arbeidstilsynet gikk hardt til verks for å sjekke farlig arbeid i høyden.

DEL

[Nord24] Stiger som balanserer på løse planker, stillas som står og vaier ut fra husveggen, usikrede arbeidere høyt over bakken.

Dette er bare noen av eksemplene etter at Arbeidstilsynet gikk til storaksjon i byggebransjen i sommer.

I to aksjoner mot anleggs- og byggebransjen i hele Norge ble fire av ti kontrollerte virksomheter umiddelbart stanset på grunn av overhengende fare for liv og helse. Totalt ble 345 virksomheter kontrollert.

Resultatet av aksjonen i Nord-Norge er følgende:

* Juni: Av 41 tilsyn fikk 17 virksomheter krav om umiddelbar arbeidsstans.

* August: Av 41 tilsyn fikk også 17 virksomheter krav om stans i arbeid.

Ikke nok med det: I juni fikk 33 prosent av bedriftene som ble sjekket et forelegg fra Arbeidstilsynet. Minstesatsen på denne typen forelegg er på 50.000 kroner. Det ble delt ut overtredelsesgebyr i størrelsesorden opp til 300.000 kroner til bedrifter som brøt loven.

- Dette er svært alvorlig, sier tilsynsfører Johan Furebotten i Arbeidstilsynet Nord-Norge til Nord24.no.

Han sier at flere av gebyrene strakk seg over 100.000 kroner.

Flere bransjer risikerer gebyrer

Å leke med livet er de umiddelbare assosiasjonene ved å studere Arbeidstilsynets bilder fra aksjonene. Bildene er anonymiserte og dermed ikke mulige å skille ut på geografisk nivå. De er ment for å illustrere.

Ett av virkemidlene Arbeidstilsynet benytter seg av når de oppsøker arbeidssteder for å sjekke om loven følges er å utstede pålegg. Men nå har de tatt i bruk et mer kostbart verktøy: Gebyr.

Hele 91 bedrifter på landsbasis har fått utdelt gebyrer så langt.

- Gebyrets størrelse avhenger av hvor alvorlig bruddene er, om det skjer gjentatte ganger og lignende, sier Furebotten.

Og bransjen er ikke trygg ennå etter sommerens aksjoner: De holder ennå på å vurdere de siste gebyrene etter tilsynene i august. Arbeidstilsynet går til politianmeldelse på de verste sakene.

- Det er ikke bare bygg- og anleggsbransjen som kan risikere å få denne typen bøter i postkassa, varsler Furebotten.

Usikrede stiger og stillas

Det er spesielt usikrede stillas og farlige stiger som brukes på arbeid to meter over bakken som har fått Arbeidstilsynet til å stenge ned arbeid på grunn av overhengende fare for liv og helse.

Arbeidssituasjoner som i ytterste konsekvens kan ta liv. Det slurves med HMS-en i stort monn.

- Bedrifter kan ikke ta lett på HMS-arbeidet. Det er en ikke-akseptabel tilstand. Vi har sett at vi har måtte ta kraftigere lut i bruk for å få bukt med dette, sier Furebotten med henvisning til gebyrene.

De håper straffen kan være et tydelig signal overfor bygg- og anleggsbransjen om å gjøre gode risikovurderinger i forkant av farlige arbeidssituasjoner. Mangel på kursing og opplæring i bruk av stillas og stiger er også et punkt der mange får pålegg og gebyrer.

Dette ser Arbeidstilsynet spesielt alvorlig på:

* Altfor mange som bruker og setter opp stillas-arbeid har ikke fått kurs og opplæring i det

* Kunnskapen om bruken av stillasene er også mangelfulle

* Det er gjort manglende risikovurderinger  i forkant av arbeidene

Artikkeltags