Gå til sidens hovedinnhold

Asfalterer Umskardet

Artikkelen er over 10 år gammel

Legger ny asfalt på gammel trasé.

Asfalteringen av den gamle E12-traséen over Umskardet er i gang.

Da Umskardtunnelen kom, ble den gamle veien over Umskardet revet opp. Nå skal gammel-traséen igjen tas i bruk, ettersom tunnelen skal stenges 10. april neste år. Dette skjer ettersom det må legges nytt veidekke gjennom tunnelen, som følge av telehivproblemene som har oppstått inne i tunnelen.

Statens vegvesens hinderløype i Umskardtunnelen skal slettes ut. For å klare dette arbeidet må man igjen kjøre over Umskaret. På den gamle veien er asfalten delvis fjernet og det legges nå ny asfalt for å gjøre veien brukbar igjen.

Strekningen som skal asfalteres er om lag tre kilometer lang. På deler av denne strekningen er det en kjørebane med asfalt som er bevart fra tidligere.

Det er Asfaltverket AS som har jobben med å legge asfalten over fjellet.

Arbeidene i Umskardtunnelen skal etter planen være ferdig høsten 2012. Etter dette skal veien over Umskardet, etter planen, igjen freses opp.