Avinor har startet

Artikkelen er over 4 år gammel

Avinor er allerede i gang med forprosjektet for ny lufthavn i Mo i Rana.

DEL

I en pressemelding fra Avinor bekrefter konsernet at de er i gang med forprosjektet som skal lede til en ny stor lufthavn på Hauan i Rana.

- Avinor skal på oppdrag fra Samferdselsdepartementet lede arbeidet med å planlegge ny lufthavn ved Mo i Rana. Avinor takker for oppdraget og ser frem i mot å jobbe videre med planlegging av en ny flyplass i Mo i Rana. Oppdraget er omfattende, spennende og vil legge beslag på store interne ressurser i Avinor i årene som kommer. Samtidig har vi god kompetanse og forutsetninger for å gjennomføre et så stort oppdrag som anleggelse av en ny flyplass innebærer, sier Margrethe Snekkerbakken, divisjonsdirektør i Avinor.

Nytt regelverk

Flyplassen i Rana blir et av de første i Europa som bygges etter de nye standardene i EU.

- Det er nå 15 år siden det sist gang ble bygget en ny flyplass i Norge. Båtsfjord lufthavn ble ferdigstilt 1999. Det har skjedd store endringer innenfor en rekke områder av luftfarten siden den gang, spesielt på teknologisiden, men også på regelverksiden. Den nye flyplassen i Rana må sertifiseres etter det nye EU-regelverket som blir gjeldende i Norge fra høsten 2014. Dette flyplassprosjektet blir derfor et av de første i Europa som legger til grunn det nye EU-regelverket helt fra planleggings- og prosjekteringsstadiet, forklarer Snekkerbakken.

Høsten 2014

Det skal gjennomføres en utredning av regionale konsekvenser. Dette arbeidet skal starte høsten 2014.

- Samferdselsdepartementet opplyser at det skal gjennomføres en ekstern utredning av regionale konsekvenser ved en endring av lufthavnstrukturen (ringvirkningsanalysen). Avinor vil stille sin kompetanse til disposisjon for utreder ved behov. På møtet med departementet 30.04.14 ble Avinor informert om at denne utredningen vil bli igangsatt i løpet av høsten 2014 og med en sluttdato første halvår 2015, står det i pressemeldingen.

Destinasjoner fra Hauan

Avinor skriver også at forprosjektet skal ta for seg hvilke destinasjoner man kan fly til fra Hauan.

- For også å kunne fullføre utarbeidelsen av forprosjektet er vi normalt avhengig av at den aktuelle ringvirkningsanalysen er gjennomført. Det er svært viktig at denne utredningen også omfatter en oppdatering av de trafikale og markedsmessige forutsetningene for ny flyplass, herunder en synliggjøring av etterspørsel og frekvenser til/fra aktuelle destinasjoner, skriver Avinor.

- Godt fundament

Snekkerbakken sier at arbeidet som allerde er gjort av prosjektledelsen i Polarsirkelen lufthavnutvikling vil danne et grunnlag for den videre jobben som Avinor skal gjøre.

- Avinor vil ta utgangspunkt i det omfattende arbeidet som selskapet Polarsirkelen lufthavnutvikling AS allerede har utført. Vi mener at store deler av dette materialet vil danne et godt fundament for det videre planleggings- og prosjekteringsarbeidet. Etter vår oppfatning kan det likevel være behov for å gjennomføre ytterligere kvalitetssikring av de delene av underlagsmaterialet som har vært gjenstand for endringer. Hvilke deler av underlagsmaterialet dette eventuelt vil omfatte, er det for tidlig å si noe om nå, avslutter Snekkerbakken.

Tilførsel av penger

Så skal de økonomiske forutsetningene sikres og Avinor påpeker at dette er penger som må tilføres konsernet.

- Avinor vil også gjennomføre en oppdatering av de økonomiske forutsetningene som prosjektet skal bygge på, og som skal lede fram til en såkalt KS2-utredning. Når Avinor er ferdig med utredningen vil dette inngå som en viktig del av grunnlaget for regjeringens behandling av utbyggingsvedtaket. Avinor har påpekt at det er en forutsetning at tiltaket finansieres utenom Avinor sine ordinære budsjetter, står det i pressemeldingen.

Luftfartstilsynet skal inn i bildet når det gjelder de luftfartsfaglige elementene.

- Underveis vil Luftfartstilsynet involveres i blant annet de luftfartsfaglige elementene som et nytt flyplassprosjekt innebærer. Det vil både bli behov for å avklare faglige spørsmål og få en god forståelse av de mange ulike forskriftene som gjelder innenfor luftfarten, og som vil berøre et nytt flyplassprosjekt av denne størrelsen, skriver Avinor.

Starte opp

Konsernet er opptatt av god framdrift og de vil starte jobben umiddelbart.

- Avinor er opptatt av å starte opp prosjektet så raskt oppdraget er gitt. For at vi skal kunne levere dette med en god fremdrift til oppdragsgiver er det viktig for resultatet av videre arbeid at vi er omforent om forståelsen av oppdraget. På bakgrunn av ovenstående har vi nå derfor bedt Samferdselsdepartementet gi oss en bekreftelse på vår forståelse av oppdraget samt eventuelle merknader knyttet til dette, skriver Avinor i pressemeldingen.

Artikkeltags