Avviser å utrede alternativ til Ytteren

Formannskapet er enige i at det er lurt å slå sammen to ungdomsskoler til en, men der stopper det. Mens H, Frp, V, Miljølista og Sp har landet på Ytteren som eneste mulige sted å bygge en ny ungdomsskole, ønsker Ap og SV å få utredet utbygging av Båsmo ungdomsskole i tillegg. Med ryggen til ordfører Kai Henriksen (H), Espen Haaland (H), Gustav Nyborg (H), Dan Erik Kjellnø (Miljøliste), Gerd Jakobsen (Ap), Nils Notler (Ap) og Hilde Rønningsen (SV).

Formannskapet er enige i at det er lurt å slå sammen to ungdomsskoler til en, men der stopper det. Mens H, Frp, V, Miljølista og Sp har landet på Ytteren som eneste mulige sted å bygge en ny ungdomsskole, ønsker Ap og SV å få utredet utbygging av Båsmo ungdomsskole i tillegg. Med ryggen til ordfører Kai Henriksen (H), Espen Haaland (H), Gustav Nyborg (H), Dan Erik Kjellnø (Miljøliste), Gerd Jakobsen (Ap), Nils Notler (Ap) og Hilde Rønningsen (SV). Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Formannskapet går for å bygge en ny ungdomsskole på Ytteren, etter at H, Frp, V, Sp og Miljølista blankt avviste SV og Aps forsøk på også å få utredet utbygging av Båsmo ungdomsskole som et alternativ.

DEL

Vedtaket innebærer at ungdomsskolene på Selfors og Båsmo legges ned. Ungdommene fra Alteren, Båsmo, Ytteren og Selfors vil da utgjøre elevgrunnlaget for en ny stor ungdomsskole plassert ved idrettsplassen på Ytteren.

Før dette eventuelt kan skje, må et reguleringsarbeid for området gjennomføres, og en sak om endring/sammenslåing av kretsgrenser og struktur for Båsmo og Selfors må fremmes og sendes ut på høring. Det vil skje i løpet av våren 2013. Går prosessene på skinner, kan bygginga komme i gang tidlig i 2014.

- Ingen protester

– Jeg har ikke mottatt en eneste protest fra folk på Båsmo, Ytteren eller Selfors, med unntak av noen ansatte på Båsmo ungdomsskole og en Allan Berg fra FAU på Båsmo barneskole som ikke synes løsningen er optimal. Det tolker jeg som at løsningen med å bygge nytt på Ytteren er populær og noe folk ønsker, sa Høyres Espen Haaland, og påpekte samtidig at Ytteren er det geografiske midtpunktet for de tre bydelene.

SVs Hilde Rønningsen beskrev en annen virkelighet:

– Det er foreldre som lurer på hvorfor vi ikke utreder Båsmo ungdomsskole. Jeg har fått henvendelser på det. Derfor er det viktig å utrede. For å ha et valg, sa hun.

Denne argumentasjon falt på steingrunn hos flertallet i formannskapet.

  • Se utdrag fra debatten i videoen øverst i artikkelen

– Vi får en dårlig prosess og debatt med bare ett alternativ på bordet, mente Geir Waage før han på vegne av Ap og SV la fram forslag om også å få utredet en felles ungdomsskole med utgangspunkt i eksisterende Båsmo ungdomsskole.

Det fikk ordfører Kai Henriksen (H) med støtte fra den øvrige posisjonen, til å gi tydelig uttrykk for at utredningenes tid er forbi.

– Siden 2000 har vi diskutert løsninger og struktur, laget stor forvirring hos folk og skiftet mening hvert halvår i en periode. For halvannet år siden ble det vedtatt å la skolestrukturen ligge, men det var før det ble spilt inn et moment om ny ungdomsskole på Ytteren, som er bra. Når gode forslag kommer på bordet, må vi som forsvarlige politikere utrede det, og ny ungdomsskole på Ytteren har ikke vært utredet før, presiserte Henriksen.

Ap og SVs forslag falt med sju mot seks stemmer. Dermed fikk rådmannens forslag om å arbeide videre for å erstatte ungdomsskolene på Selfors og Båsmo med en ny skole på Ytteren, enstemmig tilslutning.

Vil utrede samarbeid med private

Posisjonen mener også Offentlig Privat Samarbeid (OPS) kan være en grei måte å få på plass en ny ungdomsskole på Ytteren. OPS er et samarbeid mellom offentlig og privat sektor om et prosjekt eller en tjeneste, der privat sektor tar en større del av ansvaret knyttet til utvikling og/eller drift av prosjektet/tjenesten.

– Rana kommune står foran store investeringer: Ny ungdomsskole på Gruben, helsepark/lokal medisinsk senter, sykehjem og ungdomsskole på Ytteren til erstatning for Båsmo og Selfors. Til sammen dreier det seg om investeringer mellom 500 og 600 millioner kroner, sa Dan Erik Kjellnø i Miljøliste Rana.

Han mener kommunen må søke alternative finansieringsløsninger for deler av investeringene, og la fram forslag om å få vurdert OPS som en mulig måte å få finansiert et nytt skoleanlegg på Ytteren på.

Meldingen fra Geir Waage var imidlertid klar:

– OPS, det går Ap imot.

Selv om også SV gjør det, hjalp det lite så lenge H, Frp, V, Mijølista og Sp har flertallet.

– Vi mener kommunen selv må eie skolebygg. Å legge det ut på anbud for så å leie det tilbake kan bli dyrere på lang sikt. Dessuten får kommunene billigere lån enn private i tillegg momsfritak på bygg, sa Geir Waage.

I denne debatten var det H, V,Sp, Frp og Miljølista som argumenterte for at det er riktig å ha flere alternativ å velge mellom.

– Det er viktig å utrede muligheten. Jeg sier ikke at vi skal velge OPS, men utrede det, sa Tormod Steen (V).

  • Hva mener du? Burde Båsmoen blitt utredet som alternativ for eventuell ny ungdomsskole i Rana? Skriv din mening i kommentarfeltet under artikkelen.

Artikkeltags