Ba om å bli fengslet

Øystein Meier Johannessen var både tiltalte og forsvarer. Foto: Geir Vea

Øystein Meier Johannessen var både tiltalte og forsvarer. Foto: Geir Vea

Artikkelen er over 10 år gammel

Øystein Meier Johannessen forsvarte seg selv i retten - og tilbød seg å vedta forelegget hvis han fikk sitte i fengsel.

DEL

Den tidligere kommunepolitikeren i Hemnes havnet i retten etter at han nektet å vedta forelegg for brannstiftelser og brudd på politiloven. Langt ut i rettsforhandlingene i Rana tingrett tilbød Øystein Meier Johannessen (56) å vedta forelegget mot å få sone i stedet for å betale forelegget på 25.000 kroner. Han tilbød til og med å øke fengselsstraffen fra 20 dager, som var aktors påstand, til 30 dager.

– Å sitte i fengsel er rein sjelebot, sist jeg sonet en dom fikk jeg lest mer enn på lenge, og det er mange interessante mennesker å møte i fengslene. I tillegg er det svært lønnsomt i forhold til å betale ei stor bot, sa tiltalte Øystein Meyer Johanessen som var sin egen forsvarer under rettssaken.

Skape blest

Bakgrunnen for rettssaken er de to bilene som Meyer Johannessen tente på for å få blest om egne politiske saker. Tiltalte erkjente seg ikke skyldig i noen av de tre tiltalepunkter.

Den første brannen var en protest mot at han ikke fikk ta opp palestinasaken i Hemnes kommunestyre. 17. oktober 2006 tente han på sin egen bil utenfor rådhuset i Korgen der kommunestyret hadde møte. Johannesen var på det tidspunkt medlem av kommunestyret.

Den andre saken er fra 6. september 2007. Da tente han på sin egen campingbil på en parkeringsplass ved E6 i Finneidkleiva i Hemnes. Han hevder at også dette var ei nødvendig politisk handling da han ikke lyktes i å få medieomtale for sine politiske saker på annen måte enn å gå til slike drastiske skritt.

Under denne episoden ble han bortvist av politiet. Han dro fra stedet, men var ei tid etter tilbake på åstedet for brannen. Dette er etter påtalemyndighetens mening brudd på politiloven.

Vide rammer

Øystein Johannessen har brukt advokat Tor Erling Staff som forsvarer under forberedelsen til rettssaken. Staff møtte ikke i retten og Meier Johannessen førte saken selv.

Rettens administrator, dommerfullmektig Johan Kvandal hadde en stri tørn med å holde tiltalte innenfor de rammer som sømmer seg i en rettssal. Han ga imidlertid Meier Johannessen nokså vide rammer på grunn av sakens art og at tiltalte var sin egen forsvarer. Det endte likevel med at tiltalte etter flere overtramp, blant annet med å snakke i munnen på dommeren og "etterslenge" kommentarer til vitner under avhør, fikk en rettergangsbot på 1.000 kroner.

– Hvis du hadde vært advokat så ville du ha blitt sendt på gangen i skammekroken, sa dommer Kvandal ved en anledning etter at tiltalte tok helt av.

Ga Rana Blad skylda

Det ble avhørt en lang rekke vitner på begge sider. Aktoratet hadde innkalt fire politivitner fra Hemnes lensmannskontor, mens tiltalte hadde innkalt Rana Blads sjefredaktør Kirsti Nielsen og journalist Arne Forbord som deltok på telefon fra Australia. I tillegg hadde han innkalt brannsjef Einar Evensen og ordfører Kjell-Idar Juvik.

Aktor kom i sin korte prosedyre inn på hva saken egentlig gjaldt, nemlig to tilfeller av uforsvarlig omgang med ild og ildsfarlige stoffer samt brudd på politiloven.

– Dette kommer under de samme bestemmelser som vi bruker når det oppstår brann for eksempel ved tørrkoking på komfyren, påpekte aktor.

Tiltalte på sin side holdt en noe lengre prosedyre der han langt på veg ga Rana Blad skylda for at han var blitt lovbryter. Han mente at avisen ikke hadde gitt han den spalteplass han burde få. Han mente at hans handlinger måtte ses på under bestemmelsen om ytringsfrihet.

– Myndighetene må ha en større toleranse for handlinger som er begått i ytringsfrihetens navn, sa tiltalte som også kunne opplyse at han har flere politiske aksjoner i tankene.

Tiltalte forsøkte gjennom hele rettssaken også å vise at hans handlinger ikke hadde vært til fare for andre og at det dermed ikke var straffbart. I punktet om campingbilbrannen fikk han indirekte støtte for dette av brannsjef Evensen, som mente at det denne desemberdagen ikke var noen fare for spredning av ilden, eller at noen skulle bli skadet av brannen som foregikk like ved E6. Aktor motgikk dette på det sterkeste.

Til slutt i sin prosedyre ba tiltalte retten om unnskyldning for sin oppførsel.

– Det er ikke lett for meg som lekmann å adoptere rettens regler for adferd og sterke formkrav, avsluttet Øystein Meyer Johannesen, og gjentok sitt ønske om fengselsstraff istedenfor bot.

Artikkeltags