Har avdekket straffbare forhold etter Babettes-konkursen: Farens firma fikk alle inntektene, mens Ali Karans firma måtte ta hånd om alt av utgifter