12 rana-skoler er koblet inn via Lærende Nettverk, et prosjekt satt igang over hele landet i regi av Utdannings- og forskningsdepartementet og Utdanningsdirektoratet. Høgskolen i Nesna har ansvaret for vår del av Nord-Norge.

I Lærende Nettverk er både fylkesmann og fylkeskommune i de ulike regionene med, mens ulike lokale samarbeidspartnere er involvert i den enkelte region. Kompetanseavdelingen / RKK Rana er inne i samarbeidet med HiNe, siden de jobber inn mot Rana kommune og grunnskolene i Rana.

– Skolene som er med, skal jobbe med temaet barns digitale hverdag. Målet er å gi kunnskap og skape bevissthet hos både lærere, som jo skal sette grenser for internettbruken i skoletiden, og legger opp til pedagogisk bruk av verktøyet, og foreldre, som har ansvar for å holde styr på sine barns internettbruk hjemme. Folkeopplysning om et vanskelig tema er en viktig del av dette prosjektet, sier Erling Solvang, leder for RKK Rana.