Folketallet i Norge nærmer seg 5,3 millioner. I tredje kvartal ble det 12.526 flere innbyggere i Norge. Veksten i befolkningen er avtagende som følge av lavere nettoinnvandring og lave fødselstall.

Så langt i år er det blitt 32.000 flere innbyggere i Norge.

Folketallet ved utgangen av kvartalet var på 5.290.288, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Det er 12.526 flere innbyggere enn ved inngangen av kvartalet, noe som skyldes et fødselsoverskudd på rundt 5.700 og en nettoinnvandring på 6.900.

– Det innvandret 16.800 personer til Norge i tredje kvartal, som er 3.800 færre enn i tredje kvartal i fjor, og en må tilbake til samme periode i 2006 for å finne så lav innvandring, skriver SSB i sin omtale av tallene. Hovedårsaken er lavere arbeidsinnvandring fra EU- og EØS-land.

Oslo har nå 672.062 innbyggere, som er 5.305 flere enn ved årsskiftet. Befolkningsveksten i Oslo har vært avtagende de siste årene. Samlet økte befolkningen i hovedstaden med snaut 8.400 personer i 2016, som var den laveste veksten siden 2005. Prognosen sier at folketallsveksten blir enda lavere i år.

Folketallet vokser i alle fylkene utenom Nordland og Finnmark. I forhold til folketallet var tilveksten størst i Vest-Agder, Sør-Trøndelag og Oslo. SSB skriver at de mange innflyttingene som er registrert til Kristiansand, kan henge sammen med at kommunen tilbyr gratis busskort til de studentene som melder flytting til kommunen.

Nedgangen i folketallet i Nordland og Finnmark skyldes innenlandsk flyttetap til de andre fylkene. Fylkene Finnmark, Rogaland, Sogn og Fjordane og Nordland hadde størst innenlandsk flyttetap i siste kvartal sett i forhold til folketallet.

Nordland har ved utgangen av tredje kvartal 243.264 innbyggere, en nedgang på 103 fra forrige kvartal.

I Nordland er det Bodø som er den mest folkerike kommunen. Ved utgangen av tredje kvartal var det 51.431 som bodde i Bodø, det var en økning på 321 fra forrige kvartal.

På Nord-Helgeland er det Rana som er den mest folkerike kommunen.

Ved utgangen av tredje kvartal var det 26.202 som bodde i Rana, en økning på 16 fra forrige kvartal.

I Hemnes var det 4.530 innbyggere ved utgangen av tredje kvartal, en nedgang på 12 fra forrige kvartal.

I Lurøy var det 1.914 innbyggere ved utgangen av tredje kvartal, en nedgang på 15 fra forrige kvartal.

I Nesna var det 1.806 innbyggere ved utgangen av tredje kvartal, en nedgang på 27 fra forrige kvartal.

I Rødøy var det 1.259 innbyggere ved utgangen av tredje kvartal, en økning på 2 fra forrige kvartal.

I Træna var det 456 innbyggere ved utgangen av tredje kvartal, akkurat det samme som i forrige kvartal.

Ellers i Nordland er det flere kommuner som opplever en nedgang i innbyggertallet.

I Vefsn er var det 13.453 innbyggere ved utgangen av tredje kvartal, en nedgang på 22 fra forrige kvartal.

I Alstahaug var det 7.455 innbyggere ved utgangen av tredje kvartal, en nedgang på 54 fra forrige kvartal.

I Leirfjord var det 2.298 innbyggere ved utgangen av tredje kvartal, en økning på 9 fra forrige kvartal.

I Narvik var det 18.669 innbyggere ved utgangen av tredje kvartal, en nedgang på 52 fra forrige kvartal.

I Fauske var det 9.792 innbyggere ved utgangen av tredje kvartal, en nedgang på 7 fra forrige kvartal.

I Brønnøy var det 7.942 innbyggere ved utgangen av tredje kvartal, en nedgang på 31 fra forrige kvartal.

I Meløy var det 6.360 innbyggere ved utgangen av terdje kvartal, en nedgang på 21 fra forrige kvartal.

I Saltdal var det 4.703 innbyggere ved utgangen av tredje kvartal, en nedgang på 40 fra forrige kvartal.

Se fullstendig oversikt i den interaktive grafikken øverst.