Statistisk sentralbyrå la tirsdag frem en befolkningsfremskrivning for Norge og kommunene i landet.

I 2015 var det i Norge registrert en folkemengde på 5.213.985 mennesker. I 2020 regner SSB med at man vil ha nådd en folkemengde på 5.435.400 i landet. I 2040 vil man ha nådd en folkemengde på 6.331.400, og i 20160 vil man ha nådd en folkemengde på 7.048.300.

Forventet levealder

Forventet levealder for menn født i 2015 var 80,2 år. I 2020 regner man med at dette har steget til 81,1 år. I 2040 til 84,4 år og i 2060 til 87,2 år.

For kvinner er de tilsvarende tallene for 2015 83,9 år. I 2020 vil dette ha steget til 84,6 år. I 2040 til 87,1 år og i 2060 til 89,2 år.

Befolkningsvekst i byer og sentral strøk

Av tabellene som ble lagt frem fremgår det også hvor mange innbyggere SSB beregner at vil bo i den enkelte kommune i Norge - gitt at kommunegrensene ikke endrer seg - frem mot 2040.

I tallene er det et hovedalternativ som SSB vurderer som det mest sannsynlige. I tillegg er det et alternativ for lav vekst og et alternativ for høy vekst.

SSB forventer at befolkningsveksten først og fremst kommer i sentrale strøk. Spesielt vil storbyene vokse mye. Hvis hovedalternativet (MMMM) slår til, passerer Oslos befolkning 700 000, Bergen 300 000 og Trondheim 200 000 innbyggere i løpet av de neste ti årene. Det forventes også en kraftig vekst i mange av kommunene som ligger i nærheten av storbyene.

Andre kommuner får nedgang i folketallet. Disse kommunene ligger stort sett i den nordlige halvparten av landet, og mange av dem ligger usentralt til.

Nord-Norge og Nordland

Statistikken viser at det er Bodø og Tromsø som er de to store vekstområdene i Nord-Norge. I hovedalternativet vokser Tromsø med 10.220 innbyggere og Bodø med 10.612 innbyggere fram til 2040.

For Rana viser tallene for 2040 i hovedalternativet en vekst fra 26.039 i 2015 til 27.600 i 2040. Her viser også tallene for lav vekst at innbyggertallet kan synke til 25.400 i 2040, mens det for høy vekst kan vokse til 30.400 i 2040.

For Nesna viser hovedalternativet en vekst fra 1.838 i 2015 til 2.100 i 2040.

For Hemnes viser hovedalternativet en nedgang fra 4.486 i 2015 til 4.300 i 2040.

For Lurøy viser hovedalternativet en nedgang fra 1.923 i 2015 til 1.800 i 2040.

For Træna viser hovedalternativet en vekst fra 478 i 2015 til 600 i 2040.

For Rødøy viser hovedalternativet en nedgang fra 1.268 i 2015 til 1.200 i 2040.

Full oversikt for Nordland

Se full oversikt for alle kommunene i Nordland her:

Kommune                                 2015     2040   2040 Lav 2040 Høy

1804 Bodø 50 488 61 100 56 200 67 400
1805 Narvik 18 787 20 300 18 500 22 700
1811 Bindal 1 465 1 100 1 100 1 300
1812 Sømna 2 031 2 100 2 000 2 300
1813 Brønnøy 7 962 9 300 8 600 10 300
1815 Vega 1 244 1 200 1 100 1 400
1816 Vevelstad 507 500 500 600
1818 Herøy (Nordl.) 1 743 1 800 1 700 2 100
1820 Alstahaug 7 437 8 000 7 300 8 900
1822 Leirfjord 2 216 2 500 2 300 2 800
1824 Vefsn 13 427 13 500 12 400 14 900
1825 Grane 1 462 1 400 1 200 1 500
1826 Hattfjelldal 1 465 1 300 1 200 1 500
1827 Dønna 1 402 1 200 1 100 1 400
1828 Nesna 1 838 2 100 1 900 2 300
1832 Hemnes 4 486 4 300 3 900 4 700
1833 Rana 26 039 27 600 25 400 30 400
1834 Lurøy 1 923 1 800 1 700 2 000
1835 Træna 478 600 600 700
1836 Rødøy 1 268 1 200 1 100 1 400
1837 Meløy 6 471 6 100 5 600 6 700
1838 Gildeskål 2 043 2 000 1 800 2 200
1839 Beiarn 1 034 800 700 900
1840 Saltdal 4 700 4 400 4 000 4 800
1841 Fauske 9 604 9 500 8 800 10 500
1845 Sørfold 1 963 1 800 1 600 2 000
1848 Steigen 2 543 2 200 2 000 2 500
1849 Hábmer Hamarøy 1 824 2 000 1 800 2 200
1850 Divtasvuodna Tysfjord 1 974 1 800 1 600 2 000
1851 Lødingen 2 144 1 900 1 700 2 100
1852 Tjeldsund 1 283 1 100 1 000 1 200
1853 Evenes 1 400 1 400 1 300 1 500
1854 Ballangen 2 556 2 300 2 100 2 500
1856 Røst 551 500 500 600
1857 Værøy 765 900 800 1 000
1859 Flakstad 1 336 1 300 1 200 1 400
1860 Vestvågøy 11 198 12 600 11 500 14 100
1865 Vågan 9 350 10 400 9 500 11 600
1866 Hadsel 8 082 8 600 7 900 9 500
1867 Bø (Nordl.) 2 632 2 100 2 000 2 400
1868 Øksnes 4 529 4 700 4 400 5 200
1870 Sortland 10 214 12 000 11 000 13 300
1871 Andøy 4 980 4 900 4 500 5 400
1874 Moskenes 1 062 1 000 900 1 100