Ber Avinor involvere seg

Artikkelen er over 7 år gammel

Samferdselsdepartementet har gitt Avinor frist til 14. oktober for å komme med innspill til konsesjonssøknaden.

DEL

Samferdselsdepartementet har tatt tak i konsesjonssøknaden til polarsirkelen lufthavn.

Etter at fylkestinget, i april, med overveldende flertall gikk inn for at konsesjonssøknaden måtte gjenopptas har denne saken vært til vurdering i departementet.

Nå har altså svaret kommet der de ber Avinor involvere seg.

– Vi viser til den foreliggende søknaden om konsesjon fra polarsirkelen Lufthavnutvikling AS. Siden selskapet som har sendt inn søknad om konsesjon legger til grunn at ansvaret for å eie og drive lufthavnen skal tillegges Avinor, anser departementet det som nødvendig at Avinor får en mulighet til å vurdere konsesjonssøknaden før en ev. videre behandling av søknaden.

Departementet ber derfor Luftfartstilsynet om å oversende en kopi av søknaden til Avinor.

Konkrete punkter

– Vi ber videre om at Luftfartstilsynet ber Avinor kommentere følgende punkter:

* Forhold ved søknaden som avviker fra de-løsninger Avinor ville valgt i en tilsvarende søknad.

* Behov for ytterligere utredninger

* Andre relevante forhold

– Vi ber om at Avinor gis en frist til fredag 14. oktober 2011 og at tilbakemeldingen oversendes Samferdselsdepartementet når denne foreligger.

Samferdselsdepartementet vil foreta en ny vurdering av spørsmålet om konsesjonsbehandling når tilbakemeldingen fra Avinor foreligger, og denne er gjennomgått og vurdert, skriver Øyvind Ek fra departementet i brevet til polarsirkelen lufthavn og Avinor.

Gode nyheter

Daglig leder i polarsirkelen lufthavn, Henrik Johansen, er glad for at departementet tar saken alvorlig.

– Dette er et svært viktig steg videre for polarsirkelen lufthavn, Mo i Rana. Det er et resultat av en lang og grundig dialog med myndigheter og politikere på lokalt og nasjonalt nivå.

Ikke minst har støtten dette prosjektet har på fylkesnivå vært viktig for at det nå er konkret framdrift i saken. Fylkesrådets innstilling om ny stor flyplass, som ble vedtatt med overveldende flertall i Fylkestinget i april, var et viktig signal fra Nordland til at det nå er gitt et oppdrag fra Samferdselsdepartementet til Avinor, sier han.

Avinor involveres

Han mener videre at det er helt naturlig at Avinor blir involvert.

– At Samferdselsdepartementet nå ber Avinor (gjennom Luftfartstilsynet) om å komme med sine innspill på konsesjonssøknaden viser at Samferdselsdepartementet tar vår konsesjonssøknad på alvor og ønsker at prosessen skal gå videre.

Det er helt naturlig at Avinor, som den instansen som til syvende og sist skal eie og drive en eventuell ny flyplass i Mo i Rana, får anledning til å komme med sine innspill og vurderinger før en endelig konsesjonsbehandling igangsettes, sier Henrik Johansen

Artikkeltags