Flere fra Bjerka på søkerlista for å bli sekretær hos Helgelandssykehuset

Av