Dag Hårstad i Helse Nords styreseminar: – Vi befinner oss i en usikkerhetsfase akkurat nå, til statsråden har sagt sitt